A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • 26 maja 2019 roku - WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | 24 maja 2019 r. o godz. 15:30 ODWOŁANO POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE NA TERENIE GMINY KAMIONKA WIELKA

Wizyta Wójta Kamionki Wielkiej Andrzeja Stanka w Urzędzie MarszałkowskimPiątek, 08 marca 2019

Cieszę się, że mogłem gościć w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie Wójta gminy Kamionka Wielka Andrzeja Stanka. Dzisiejsza wizyta Pana Wójta w Krakowie, jak i wszystkie nasze wcześniejsze spotkania dowodzą jego ogromnego zaangażowania i troski o sprawy Kamionki Wielkiej i jej mieszkańców. Zapewniłem Pana Wójta o gotowości do dalszego rozwijania współpracy na różnych polach aktywności.

Pogratulowałem Panu Wójtowi wielkiej skuteczności w pozyskaniu promesy dofinansowania w wysokości 1,2 mln zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i ruchów osuwiskowych. Dzięki przyrzeczonej pomocy finansowej planowane są remonty dróg gminnych: Jamnica-Góry w Jamnicy, Oracze-Kruczki Dolne – Doliny w Mszalnicy a oraz zlecenie wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej na stabilizację osuwiska wraz z odbudową drogi „Wolniki” w miejscowości Mszalnica.

Podczas spotkania poinformowałem Pana Wójta, że po rozpatrzeniu oferty Stowarzyszenia „Mystkowianie”, Zarząd Województwa Małopolskiego pod przewodnictwem Marszałka Witolda Kozłowskiego uznał na swoim dzisiejszym posiedzeniu, w którym brałem udział, za celową realizację zadania publicznego z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Mystkowianie z lachowską kulturą w Turcji” i zlecił jego wykonanie w formie wsparcia. Na realizację zadania publicznego, o którym mowa Zarząd Województwa przyznał dotację w wysokości 5 500 zł.

Zadanie polega na przygotowaniu repertuaru zespołu oraz promowaniu folkloru Małopolski w Turcji poprzez zaprezentowanie repertuaru Zespołu Regionalnego Mystkowianie na Sivishar international Nasreddin Hodja Culture and Art Festiwal w Eskihesir w Turcji.

 

Wojciech Piech

Sekretarz Województwa Małopolskiego