A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !!!

KOMUNIKAT W SPRAWIE ODBIORU ŚMIECICzwartek, 09 stycznia 2014

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE ODBIORU SMIECI

 

 

W roku 2014 odpady komunalne zmieszane (niesegregowane)         i segregowane odbierane będą przez Konsorcjum Firm:

 

NOVA Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum

ul. Śniadeckich 14, 33-300 Nowy Sącz

 

„SURPAP” s. c. Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi – Członek Konsorcjum

ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz

 

Firmy odbierać będą odpady komunalne gromadzone tylko w workach oznakowanych odpowiednim kodem kreskowym identyfikującym właściciela i rodzaj odpadów.

 

Kody i worki są do odebrania bezpłatnie w Urzędzie Gminy Kamionka Wielka, pok. 12. 

 

 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY KAMIONKA WIELKA W 2014 ROKU

 

 

ODPADY ZMIESZANE

 

Lp.

Miejscowość

1 raz w miesiącu

(w okresach:

I - IV i  X - XII)

2 razy w miesiącu

(w okresie: V - IX)

1

Bogusza

II CZWARTEK

II i IV CZWARTEK

2

Królowa Górna

II CZWARTEK

II i IV CZWARTEK

3

Królowa Polska

II CZWARTEK

II i IV CZWARTEK

4

Kamionka Wielka

II CZWARTEK

II i IV CZWARTEK

5

Kamionka Mała

II CZWARTEK

II i IV CZWARTEK

6

Jamnica

II CZWARTEK

II i IV CZWARTEK

7

Mystków

II CZWARTEK

II i IV CZWARTEK

8

Mszalnica

II CZWARTEK

II i IV CZWARTEK

 

 

 

ODPADY SEGREGOWANE I BIODEGRADOWALNE

 

Lp.

Sołectwo

Odpady segregowane 1 raz w miesiącu

Biodegradowalne 1 raz w miesiącu (w okresie od maja do października)

1

Bogusza

II CZWARTEK

II CZWARTEK

2

Królowa Górna

II CZWARTEK

II CZWARTEK

3

Królowa Polska

II CZWARTEK

II CZWARTEK

4

Kamionka Wielka

II CZWARTEK

II CZWARTEK

5

Kamionka Mała

II CZWARTEK

II CZWARTEK

6

Jamnica

II CZWARTEK

II CZWARTEK

7

Mystków

II CZWARTEK

II CZWARTEK

8

Mszalnica

II CZWARTEK

II CZWARTEK

 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTE OPNY, ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY, ZUZYTE AKUMULATORY ORAZ CHEMIKALIA

 

Lp.

Miejscowość

2 razy w okresie obowiązywania umowy

1

Bogusza

I PIĄTEK MARCA   ( 7.03.2014)

IV  PIĄTEK WRZEŚNIA   ( 5.09.2014)

 

2

Królowa Górna

I PIĄTEK MARCA   ( 7.03.2014)

IV  PIĄTEK WRZEŚNIA   ( 5.09.2014)

 

3

Królowa Polska

I PIĄTEK MARCA   ( 7.03.2014)

IV  PIĄTEK WRZEŚNIA   ( 5.09.2014)

 

4

Kamionka Wielka

I PIĄTEK MARCA   ( 7.03.2014)

IV  PIĄTEK WRZEŚNIA   ( 5.09.2014)

 

5

Kamionka Mała

I PIĄTEK MARCA   ( 7.03.2014)

IV  PIĄTEK WRZEŚNIA   ( 5.09.2014)

 

6

Jamnica

I PIĄTEK MARCA   ( 7.03.2014)

IV  PIĄTEK WRZEŚNIA   ( 5.09.2014)

 

7

Mystków

I PIĄTEK MARCA   ( 7.03.2014)

IV  PIĄTEK WRZEŚNIA   ( 5.09.2014)

 

8

Mszalnica

I PIĄTEK MARCA   ( 7.03.2014)

IV  PIĄTEK WRZEŚNIA   ( 5.09.2014)

 

UWAGA! ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ DO GODZINY 7.00 RANO.


LOKALIZACJA POJEMNIKÓW NA

PRZETERMINOWANE LEKI

 

Lp.

Nazwa

Adres

1.

APTEKA

33-334 Kamionka Wielka 560
centrum wsi

2.

Ośrodek Zdrowia w Mszalnicy

33-334 Mszalnica 166

 

LOKALIZACJA POJEMNIKÓW NA ZUŻYTE BATERIE

 

Lp.

Nazwa

Adres

1.

Urząd Gminy w Kamionce Wielkiej

33-334 Kamionka Wielka 5

 

2.

Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Królowej Górnej

Królowa Górna 16

33-334 Kamionka Wielka

3.

Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Mystkowie

Mystków 208
33-334 Mystków

4.

Zespole Szkół w Mszalnicy

Mszalnica 127

33-334 Kamionka Wielka

 

 

WYKAZ  PUNKTÓW Z POJEMNIKAMI

NA ODZIEŻ UŻYWANĄ

obsługiwanych przez Firmę Usługi Transportowe Łukasz Starzyk

 

 

Lp.

Nr pojemnika

Miejscowość

Nr działki

1.

39344

Kamionka Wielka (koło mostu Ptakówka)

dz. 875/2

2.

21456

Kamionka Wielka (parking)

 

dz. 734/5

3.

24740

Mystków  (parking)

dz. 538/1

4.

24745

Wola Wyżna

dz. 1090/3

5.

51740

Mszalnica (parking)

dz. 433/1

6.

19174

Królowa Górna (koło szkoły)

dz. 216

7.

23503

Bogusza (koło boiska)

dz. 406

8.

3310

Królowa Polska ( koło szkoły)

dz. 193

9.

21459

Kamionka Wielka (koło Ośrodka Zdrowia)

dz. 230/9

10.

39355

Jamnica – (pętla autobusowa)

dz. 567

 

 

 

Do pobrania:

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

( t.j. Dz.U.2013.1399 z późn.zm.)

 

Uchwały Rady Gminy Kamionka Wielka wprowadzające nową gospodarkę odpadami komunalnymi

 

Uchwała Nr XXIII/168/2012

Uchwała Nr XXIII/169/2012

Uchwała Nr XXIII/170/2012

Uchwała Nr XXIII/171/2012

Uchwała Nr XXIII/172/2012

Uchwała Nr XXIII/173/2012

Uchwała Nr XXIII/174/2012

Uchwała Nr XXIX/257/2013