A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • URZĄD GMINY KAMIONKA WIELKA INFORMUJE, IŻ OD 16.03.2020 DO ODWOŁANIA WYŁĄCZA SIĘ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW W URZĘDZIE. WYKONYWANIE ZADAŃ PRZEZ URZĄD GMINY SPROWADZA SIĘ DO OBSŁUGI INTERESANTÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ I TELEFONICZNEJ | gmina@kamionkawielka.pl | (18) 445-60-17 | FAX: wew. 44

Sprzedaż samochodu pożarniczego - wybór ofertyWtorek, 30 maja 2017


Wójt Gminy

Kamionka Wielka

 

Informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania w formie pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Volkswagen model transporter t4 wybrano ofertę złożoną przez:

 

 

Gmina Dzikowiec

ul. Dworska 62

36 – 122 Dzikowiec

Cena oferty: 25 050,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100)

 

 

 

 

W trakcie postępowania, w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta, która spełnia wszystkie wymagania, określone w ogłoszeniu o przetargu i regulaminie przetargu.

 

Zgodnie z regulaminem przetargu, umowa sprzedaży samochodu zostanie zawarta w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia o wyniku przetargu.