A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !

Zwrot podatku akcyzowegoPoniedziałek, 31 lipca 2017

W związku z możliwością otrzymania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zapraszamy wszystkich Rolników z terenu Gminy Kamionka Wielka zainteresowanych zwrotem do zapoznania się ze związaną z tym procedurą pod adresem https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Zwrot-podatku-akcyzowegoWnioski należy składać w terminie od 01.08.2017 do 31.08.2017r. Do wniosku należy załączyć faktury za miesiące od lutego do lipca 2017r.

ZAŁĄCZNIKI