A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !

LGD "Korona Sądecka" zakończyła nabory na granty LGD "Korona Sądecka"Czwartek, 24 sierpnia 2017

LGD "Korona Sądecka" zakończyła trwające od 17 lipca do 11 sierpnia 2017 roku nabory na granty w ramach następujących zakresów tematycznych:

 1/ Oferta kulturalnej,

 2/ Promocja przedsiębiorczości

 3/ Produkty turystyczne

 4/ Inicjatywy prośrodowiskowe

 5/ Czas wolny dla dzieci, młodzieży i seniorów

 Obecnie trwa ocena wniosków.