A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • URZĄD GMINY KAMIONKA WIELKA INFORMUJE, IŻ OD 16.03.2020 DO ODWOŁANIA WYŁĄCZA SIĘ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW W URZĘDZIE. WYKONYWANIE ZADAŃ PRZEZ URZĄD GMINY SPROWADZA SIĘ DO OBSŁUGI INTERESANTÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ I TELEFONICZNEJ | gmina@kamionkawielka.pl | (18) 445-60-17 | FAX: wew. 44

LGD "Korona Sądecka" zakończyła nabory na granty LGD "Korona Sądecka"Czwartek, 24 sierpnia 2017

LGD "Korona Sądecka" zakończyła trwające od 17 lipca do 11 sierpnia 2017 roku nabory na granty w ramach następujących zakresów tematycznych:

 1/ Oferta kulturalnej,

 2/ Promocja przedsiębiorczości

 3/ Produkty turystyczne

 4/ Inicjatywy prośrodowiskowe

 5/ Czas wolny dla dzieci, młodzieży i seniorów

 Obecnie trwa ocena wniosków.