A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • !! GMINA KAMIONKA WIELKA ZAPRASZA !!

LGD "Korona Sądecka" zakończyła nabory na granty LGD "Korona Sądecka"Czwartek, 24 sierpnia 2017

LGD "Korona Sądecka" zakończyła trwające od 17 lipca do 11 sierpnia 2017 roku nabory na granty w ramach następujących zakresów tematycznych:

 1/ Oferta kulturalnej,

 2/ Promocja przedsiębiorczości

 3/ Produkty turystyczne

 4/ Inicjatywy prośrodowiskowe

 5/ Czas wolny dla dzieci, młodzieży i seniorów

 Obecnie trwa ocena wniosków.