A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !

LISTA RANKINGOWA Wyniki oceny merytorycznej rekrutacji do projektu: „Korona Sądecka na rzecz zatrudnienia osób młodych” Lista kandydatów, którzy pozytywnie przeszli etap oceny merytorycznej w XXXI naborze i zostali zakwalifikowani do udziału w projekciePiątek, 22 grudnia 2017

ZAŁĄCZNIKI