A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !

III edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa MałopolskiegoWtorek, 10 kwietnia 2018

Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczyna realizację III edycji Budżetu
Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Standardy partycypacji społecznej wymagają,
aby w jego realizację zaangażowana była jak najliczniejsza grupa mieszkańców regionu.

W ramach działań przybliżających cel i zasady przedsięwzięcia przewidziane
zostały warsztaty edukacyjno-informacyjne przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych
mieszkańców Małopolski. Z pewnością będą one dobrą okazją do uzyskania informacji na temat
możliwości zgłaszania zadań do budżetu obywatelskiego.

ZAŁĄCZNIKI