A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • GMINA KAMIONKA WIELKA ZAPRASZA

WYBORY DO RAD POWIATOWYCH MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJPoniedziałek, 22 lipca 2019

Zawiadamiamy, że w najbliższą niedzielę tj.  28 lipca 2019r. w godz. od 800-1800 odbędą się wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

Każdy rolnik będzie mógł wybrać swojego przedstawiciela do Rady Powiatowej.

W Okręgu  Wyborczym  nr 170 w Kamionce Wielkiej jest do obsadzenia jeden mandat.

Lokal wyborczy na terenie Gminy Kamionka Wielka zlokalizowany będzie w budynku Urzędu Gminy Kamionka Wielka w Sali Obrad.


Do udziału w wyborach uprawnieni są:

  • rolnicy, posiadający gospodarstwo rolne powyżej 1 ha gruntów rolnych lub 1 ha przeliczeniowego (z wyjątkiem gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako las oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza),
  • podatnicy podatku rolnego (osoby fizyczne i prawne) na terenie objętym okręgiem wyborczym Gminy Kamionka Wielka,