A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • GMINA KAMIONKA WIELKA ZAPRASZA

Gmina Kamionka Wielka poszukuje ankieterówPoniedziałek, 09 września 2019

 

Gmina Kamionka Wielka rozpoczyna kolejny etap inwentaryzacji źródeł emisji. Ankieterzy odwiedzą wszystkie dotychczas niezinwentaryzowane budynki w naszej Gminie i poproszą
o informacje dotyczące nieruchomości oraz sposobu ich ogrzewania (rodzaju paliwa, stosowanych urządzeń grzewczych, OZE, termomodernizacji, stanu stolarki).

Zebrane podczas inwentaryzacji dane zostaną użyte wyłącznie do zadań związanych z ochroną środowiska realizowanych przez Urząd Gminy. Informacje te w szczególności posłużą do oszacowania, ile przestarzałych ale wciąż funkcjonujących pieców wymaga wymiany.

Dane zgromadzone w ramach inwentaryzacji będą pomocne przy staraniach samorządu
o zewnętrzne środki finansowe przeznaczone na dotowanie wymiany starych kotłów. Ponadto zgodnie z Programem Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego, przyjętym uchwałą nr XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r., gminy powinny przygotować i na bieżąco aktualizować bazę inwentaryzacji źródeł ciepła.

 Jeśli chciałbyś uczestniczyć w tym ważnym dla wszystkich mieszkańców przedsięwzięciu zostań ankieterem i złóż swoją ofertę. Włączając się w to przedsięwzięcie włączysz się
w działania na rzecz poprawy jakości powietrza w naszej Gminie.

ZAŁĄCZNIKI