A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • URZĄD GMINY KAMIONKA WIELKA INFORMUJE, IŻ OD 16.03.2020 DO ODWOŁANIA WYŁĄCZA SIĘ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW W URZĘDZIE. WYKONYWANIE ZADAŃ PRZEZ URZĄD GMINY SPROWADZA SIĘ DO OBSŁUGI INTERESANTÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ I TELEFONICZNEJ | gmina@kamionkawielka.pl | (18) 445-60-17 | FAX: wew. 44

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Krzyża Partyzanckiego w Kamionce Wielkiej.Czwartek, 26 września 2019

W  niedzielę (22 września 2019 roku)  na Górach Rachelowskich  
w  miejscowości Kamionka Wielka  odbyła się uroczystość odsłonięcia
i poświęcenia Krzyża Partyzanckiego upamiętniającego żołnierzy zbrojnego antykomunistycznego podziemia niepodległościowego oraz dzielnych mieszkańców doliny Kamionki Wielkiej, którzy szli im z pomocą.  

Inicjatorem tego patriotycznego wydarzenia i zarazem organizatorem było Stowarzyszenie GRH „Żandarmeria”, patronat nad uroczystością objął Wójt Gminy Andrzej Stanek.

Wydarzenie rozpoczęło się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym  pw.: Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kamionce Wielkiej. Po jej zakończeniu zebrani udali się na szczyt Gór Rachelowskich gdzie Ks. Prałat Janusz Potok – Proboszcz tej parafii wspólnie z licznie zebranymi mieszkańcami i Gośćmi dokonał poświęcenia Krzyża Partyzanckiego.

W uroczystości uczestniczyli Wójt Gminy Kamionka Wielka Andrzej Stanek, Przewodniczący Rady Gminy Kamionka Wielka Marcin Kiełbasa, Ks. Prałat Janusz Potok – Proboszcz, Ks. Prałat Stanisław Ruchała, Ks. Wikariusz Hieronim Kosarski,   przedstawiciele Stowarzyszenia na czele z Panem Prezesem Kamilem Olesińskim,  licznie zebrani mieszkańcy oraz zaproszeni Goście.

Wójt Gminy Andrzej Stanek podziękował przedstawicielom Stowarzyszenia GRH „Żandarmeria”  oraz  wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania krzyża. Zaznaczył, że miejsce to będzie hołdem dla Tych, którzy polegli w walkach o wolność i niepodległość oraz lekcją historii dla młodych pokoleń.  

Na zakończenie tej patriotycznej  uroczystości odbyła się watra partyzancka połączona  z pokazem sprzętu i uzbrojenia  z lat 1945-1955.

Podziękowania należą się  Strażakom z  Ochotniczej Straży Pożarnej
w Królowej Górnej  za  wsparcie logistyczne w organizacji wydarzenia.

 

GALERIA