A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • URZĄD GMINY KAMIONKA WIELKA INFORMUJE, IŻ OD 16.03.2020 DO ODWOŁANIA WYŁĄCZA SIĘ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW W URZĘDZIE. WYKONYWANIE ZADAŃ PRZEZ URZĄD GMINY SPROWADZA SIĘ DO OBSŁUGI INTERESANTÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ I TELEFONICZNEJ | gmina@kamionkawielka.pl | (18) 445-60-17 | FAX: wew. 44

Lekarze z Mszalnicy z Odznaką Honorową ”Zasłużony dla Gminy Kamionka Wielka”.Środa, 02 października 2019

 W dniu 27 września 2019 r. Wójt Gminy Kamionka Wielka Pan Andrzej Stanek w trakcie XIII Sesji Rady Gminy Kamionka Wielka wręczył Odznakę Honorową ”Zasłużony dla Gminy Kamionka Wielka” przyznaną przez Radę Gminy Państwu Zycie Michalinie Sendal - Kotlarz i Euzebiuszowi Grzegorzowi Kotlarzowi, lekarzom - mieszkańcom Mszalnicy.

Laudację wygłosił Przewodniczący Rady Gminy Pan Marcin Kiełbasa, który w przemówieniu wspominał zasługi Państwa Kotlarzów dla mieszkańców  Mszalnicy i Mystkowa. Zaznaczył  ich wyjątkowość  i wieloletnie zaangażowanie w sprawowaniu opieki medycznej. Podkreślał życzliwość, serdeczność i troskę z jaką pochylali się nad swoimi pacjentami ale przede wszystkim ich niezłomność i zaangażowanie w organizowaniu opieki medycznej mieszkańcom tych miejscowości  przez kilkadziesiąt lat.

Wójt Gminy Pan Andrzej Stanek, wręczając zaszczytne odznaczenie pogratulował małżeństwu dołączenia do grona osób „Zasłużonych dla Gminy Kamionka Wielka”. Przypomniał, że tę wyjątkową Odznakę otrzymują nieliczne osoby, niezwykle zasłużone dla Gminy Kamionka Wielka, które stanowią dla innych wzór do naśladowania.  Wręczając kwiaty podziękował Państwu Kotlarzom za wszelkie dobro jakie przez lata czynili i podkreślił, że jest dumny, że Gmina Kamionka Wielka ma tak zacnych  mieszkańców.

Podziękowania i wyrazy wdzięczności w imieniu swoim i mieszkańców Mszalnicy przekazał również Radny Gminy Kamionka Wielka Pan Piotr Witek, który ze wzruszeniem dziękował lekarzom za troskę i Ich wielkie poświęcenie.

Z gratulacjami i podziękowaniami pospieszyły również dzieci i młodzież wraz z Dyrekcją ze Szkoły  Podstawowej z Mszalnicy oraz Szkoły Podstawowej
z Mystkowa.

Wzruszającą uroczystość zakończyło gromkie „Sto lat” zaśpiewane przez wszystkich uczestników wyjątkowej  Sesji Rady Gminy.

GALERIA