A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • 1.09.2020 - 30.11.2020 TRWA POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Podpisano umowę na wykonanie remontu dróg gminnych w Jamnicy i Mystkowie.Środa, 16 października 2019

W dniu 14 października 2019 roku Wójt Gminy Kamionka Wielka Pan Andrzej Stanek podpisał umowę z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu tj. „Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Mostowych S.A.” na realizację remontu dróg gminnych przy udziale środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych.

Umową zostało objęte wykonanie łącznie dwóch zadań, które dzięki staraniom Wójta Gminy ujęto na liście zadań gminnych przeznaczonych do dofinansowania w województwie małopolskim i na realizację których, Gmina Kamionka Wielka pozyskała dofinansowanie w ramach tego Funduszu.

W ramach umowy zostanie wykonany :

1)    Remont drogi gminnej nr 290916K w km 0+000,00 do km 0+600,00
w miejscowości Jamnica oraz,

2)    Remont drogi gminnej nr 290966K w km 0+000,00 do km 1+300,00
w miejscowości Mystków.

W wyniku postępowania przetargowego ustalono, iż całkowity koszt realizacji zadań wyniesie 1 361 808,24 zł, przy czym udział środków pochodzących z dofinansowania wyniesie 80%.

Planowany termin zakończenia prac remontowych został ustalony na 30 listopada 2019 roku.

GALERIA