A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • 1.09.2020 - 30.11.2020 TRWA POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Trwają prace remontowe na drogach w Jamnicy i MystkowieCzwartek, 31 października 2019

 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A., z którym Gmina Kamionka Wielka podpisała umowę na remont dróg w Jamnicy i Mystkowie sprawnie realizuje długo oczekiwane prace remontowe na drogach. Dotychczas przeprowadzono rozbiórkę starej, zniszczonej nawierzchni asfaltowej i obecnie trwają roboty związane z wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem. 

W najbliższych dniach będą kontynuowane prace w ramach, których planowane jest wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego. 

Remont dróg finansowany jest przez Gminę Kamionka Wielka przy 80% dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych. Planowany termin zakończenia prac remontowych został ustalony na 30 listopada 2019 roku.