A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • URZĄD GMINY KAMIONKA WIELKA INFORMUJE, IŻ OD 16.03.2020 DO ODWOŁANIA WYŁĄCZA SIĘ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW W URZĘDZIE. WYKONYWANIE ZADAŃ PRZEZ URZĄD GMINY SPROWADZA SIĘ DO OBSŁUGI INTERESANTÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ I TELEFONICZNEJ | gmina@kamionkawielka.pl | (18) 445-60-17 | FAX: wew. 44

Trwają prace remontowe na drogach w Jamnicy i MystkowieCzwartek, 31 października 2019

 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A., z którym Gmina Kamionka Wielka podpisała umowę na remont dróg w Jamnicy i Mystkowie sprawnie realizuje długo oczekiwane prace remontowe na drogach. Dotychczas przeprowadzono rozbiórkę starej, zniszczonej nawierzchni asfaltowej i obecnie trwają roboty związane z wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem. 

W najbliższych dniach będą kontynuowane prace w ramach, których planowane jest wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego. 

Remont dróg finansowany jest przez Gminę Kamionka Wielka przy 80% dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych. Planowany termin zakończenia prac remontowych został ustalony na 30 listopada 2019 roku.