A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !!!

Realizacja zadania „Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Kamionka Wielka”.Piątek, 08 listopada 2019

 

Przy udziale środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w 2019 roku, na terenie Gminy Kamionka Wielka przeprowadzono zabiegi zwalczania rośliny inwazyjnej jaką jest barszcz Sosnowskiego. Zakres zadania obejmował eliminację barszczu przy zastosowaniu metody chemicznej przy użyciu pestycydów o działaniu dolistnym oraz metody mechanicznej tj. usuwaniu naziemnych części roślin w miejscach gdzie zastosowanie środków chemicznych było niemożliwe a także mechaniczne cięcie kwiatostanu w celu zahamowania wysiewu nasion.

Dzięki wykonanym zabiegom osiągnięty został zamierzony cel zadania tj. eliminacja rośliny inwazyjnej ze  środowiska przyrodniczego z terenu pastwisk, łąk i nieużytków oraz koryt cieków wodnych o powierzchni ok. 2 ha na terenie Gminy Kamionka Wielka. Likwidacja ognisk rośliny inwazyjnej ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się rośliny na inne obszary gminy i  wypierania rodzimej flory.  Realizacja zadania miała też na celu likwidację zagrożenia dla ludzi i zwierząt ze strony barszczu Sosnowskiego jako rośliny o  właściwościach parzących i  alergizujących.

Zrealizowane prace były kontynuacją zabiegów wykonywanych corocznie od 2014 roku. Dzięki uzyskanej dotacji z WFOŚiGW w Krakowie Gmina Kamionka Wielka jest w stanie osiągnąć pełny sukces w  walce z  barszczem Sosnowskiego poprzez nieprzerwaną realizację działań eliminujących jego siedliska na swoim terenie.

Całkowity koszt zadania w 2019 roku wyniósł 13824,00 zł, z czego 8119,35 zł to dotacja z WFOŚiGW w Krakowie.

GALERIA