A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 - 1 KWIETNIA DO 30 CZERWCA 2021

Na przysiółkach Homontówka - Ziobroskówka i Popielówka w Kamionce Wielkiej trwają prace związane ze stabilizacją osuwisk.Wtorek, 26 listopada 2019

 Firma REMOST Sp. z o.o. z Dębicy realizuje prace związane ze stabilizacją osuwisk w Kamionce Wielkiej na przysiółkach Popielówka i Homontówka - Ziobroskówka.

Pierwszym etapem prac było wykonanie dróg objazdowych, które mają na celu zminimalizowanie uciążliwości dla mieszkańców wynikających z prowadzonych robót.

Obecnie na przysiółku Popielówka rozpoczęto prace związane z budową palisady w podłożu drogi, natomiast na przysiółku Homontówka-Ziobroskówka wdrożono prace związane z budową muru oporowego.

GALERIA