A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • URZĄD GMINY KAMIONKA WIELKA INFORMUJE, IŻ OD 16.03.2020 DO ODWOŁANIA WYŁĄCZA SIĘ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW W URZĘDZIE. WYKONYWANIE ZADAŃ PRZEZ URZĄD GMINY SPROWADZA SIĘ DO OBSŁUGI INTERESANTÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ I TELEFONICZNEJ | gmina@kamionkawielka.pl | (18) 445-60-17 | FAX: wew. 44

Dobre wieści dla Mieszkańców Gminy Kamionka Wielka. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. wznawia kursu linii 14 do przystanku Jamnica - Góry Jamnickie.Czwartek, 19 grudnia 2019

 

Dzięki staraniom Wójta Gminy Kamionka Wielka Andrzeja Stanka z dniem 20 grudnia 2019 r.  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Nowym Sączu przywróci kursowanie linii 14 do przystanku Jamnica - Góry Jamnickie.

Przywrócenie obsługi całej trasy linii 14 jest możliwe ze względu na zakończenie prac remontowych drogi na odcinku w Jamnicy. Wniosek Wójta Gminy Kamionka Wielka w sprawie przywrócenia pełnej obsługi trasy linii autobusowej do przystanku Jamnica – Góry Jamnickie został złożony niezwłocznie po podpisaniu protokołu zakończenia robót i spotkał się z akceptacją MPK Sp. z o.o..  Mamy nadzieję, że przywrócona usługa przewozowa na tym odcinku ułatwi i usprawni komunikację mieszkańców Gminy z tego rejonu.