A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !!!

PROGRAM WSPARCIA MAŁOPOLSKIEGO ŚRODOWISKA START-UPOWEGO ORAZ ŚRODOWISKA KREATYWNEGOWtorek, 14 stycznia 2020

 

Urząd Gminy Kamionka Wielka informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił kolejną edycję programu, którego celem jest wsparcie małopolskiego środowiska start-upowego oraz środowiska kreatywnego poprzez wzmocnienie potencjału wydarzeń i spotkań, służących m.in. pozyskiwaniu wiedzy, rozwijaniu kompetencji i nabywaniu nowych umiejętności.

Wszyscy organizatorzy wydarzeń i spotkań technologicznych, a także przedsięwzięć w branży kreatywnej już od 2 stycznia 2020 roku mogą ubiegać się o wsparcie finansowe z budżetu województwa. Pula środków przeznaczonych na realizację konkursowych pomysłów wynosi 500 tys. zł.

W ramach konkursu wsparcie w formie dotacji można uzyskać na organizację:

·         wydarzeń i spotkań technologicznych takich jak konferencje, seminaria, warsztaty, spotkania networkingowe itp.,

·         wydarzeń i aktywności służących rozwojowi sektora kreatywnego w regionie, które mają charakter m.in. warsztatów tematycznych i spotkań dotyczących branż kreatywnych i designu.

W konkursie oferty mogą składać NGO-sy będące organizatorami wyżej wymienionych wydarzeń oraz spotkań, w tym:

·         podmioty aktywnie działające w społeczności start-upowej, których celem jest rozwój środowiska start-upowego, promowanie postaw przedsiębiorczych
i nowoczesnych technologii,

·         podmioty działające w sektorze kreatywnym i prowadzące działalność w tym zakresie, których celem jest przede wszystkim rozwój przedsiębiorczości w branżach kreatywnych.

Wszelkie informacje o konkursie dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1705447,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obsz.html.

 

 

Kontakt w sprawie konkursu:

Zespół ds. Współpracy Gospodarczej

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

tel. 012 63 03 475

e-mail: malgorzata.kwiecien@umwm.malopolska.pl

 

Nabór ofert trwa do 24 stycznia do godz. 16:00.

 

W dniu 14 stycznia br. o godz. 11:00 (Kraków, ul. Racławicka 56, s. 414) odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone konkursowi – serdecznie zachęcamy do udziału w nim wszystkich zainteresowanych, ponieważ omawiane będą szczegółowo wszystkie wytyczne i dokumenty dotyczące konkursu. Chętni do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym są proszeni o wcześniejszą rejestrację poprzez formularz dostępny pod adresem: https://www.malopolska.pl/spotkanie_informacyjne.