A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • URZĄD GMINY KAMIONKA WIELKA INFORMUJE, IŻ OD 16.03.2020 DO ODWOŁANIA WYŁĄCZA SIĘ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW W URZĘDZIE. WYKONYWANIE ZADAŃ PRZEZ URZĄD GMINY SPROWADZA SIĘ DO OBSŁUGI INTERESANTÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ I TELEFONICZNEJ | gmina@kamionkawielka.pl | (18) 445-60-17 | FAX: wew. 44

Badania kamerą termowizyjną dostępne dla mieszkańców GminyŚroda, 22 stycznia 2020

 Podobnie jak w ubiegłym roku w dniach 27.01.2020 do 14.02.2020 w naszej gminie będziemy nieodpłatne wykonywać badania budynków przy pomocy kamery termowizyjnej.

 

- Termowizja to metoda badawcza, pozwalająca na zdalną i bezdotykową ocenę rozkładu temperatury na powierzchni badanego obiektu. Pozwala mierzyć temperaturę na odległość w wielu miejscach jednocześnie. Moc promieniowania badanego obiektu zależy od jego temperatury, dlatego miejsca cieplejsze na obrazie widzialnego pola wydają się jaśniejsze. Miejsca cieplejsze na powierzchni zewnętrznej odpowiadają gorzej izolowanym obszarom przegrody, a niska temperatura powierzchni może świadczyć o dobrych właściwościach izolacyjnych przegrody. Zapisany w ten sposób obraz nazywany jest termogramem na którego podstawie wykonywany jest raport.

 

Badania termowizyjne rejestrują wady izolacji termicznej budynku oraz wszelkie mostki i nieszczelności, wpływające na zwiększenie strat ciepła. Dzięki temu pozwalają na precyzyjną, kompleksową ocenę izolacji termicznej budynków i stopień ich zawilgocenia.

 

Dla przeprowadzenia badania budynku wielokondygnacyjnego od zewnątrz muszą być spełnione określone warunki:

Różnica temperatury wewnętrznej i zewnętrznej:
- Wystarczającą różnicą temperatury wewnętrznej i zewnętrznej jest 10-15
C. Ponieważ jednak można się spodziewać, że w dużym budynku temperatury pomieszczeń mogą być mocno zróżnicowane, wskazane jest, aby różnica ta była nieco większa tj. wynosiła ok. 20C.

Stabilność temperatur:

- Dla budynków ciężkiej konstrukcji konieczne jest, aby w okresie co najmniej 10-12 godz. poprzedzających badanie zmiany temperatury wewnętrznej i zewnętrznej nie były większe niż  ±2C.

 

Pełne zachmurzenie, brak opadów i mgły:
Pełne zachmurzenie musi panować w okresie poprzedzającym badanie. Eliminuje ono wpływ promieniowania słonecznego, które – z wyjątkiem płaskich dachów – w różnym stopniu nagrzewa poszczególne ściany budynku, jak i chroni przed radiacyjnym oddziaływaniem zimnego i czystego nieba (ok. -60ºC) - to z kolei, niezależnie od pory dnia i nocy, a także pory roku, znacząco wpływa na odczyt temperatur w kamerze, zwłaszcza w przypadku silnie odbijających elewacji. Również mgła i opady silnie tłumią promieniowanie cieplne, co ma szczególnie duże znaczenie przy większych odległościach kamery od obiektu. Ponadto mokre fragmenty elewacji poddane oddziaływaniu wiatru mają inną temperaturę niż fragmenty suche. Na  badanych powierzchniach nie może również zalegać śnieg.

 

Termin badania:

Badanie kamerą najlepiej jest wykonać przy pełnym zachmurzeniu w godzinach wczesnorannych lub późno w nocy.

 

Wszystkich mieszkańców zainteresowanych wykonaniem Gmina Kamionka Wielka prosi o kontakt z Ekodoradcą pod nr tel. +48  533-234-769. Liczba zapisów jest ograniczona.

 

GALERIA