A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • URZĄD GMINY KAMIONKA WIELKA INFORMUJE, IŻ OD 16.03.2020 DO ODWOŁANIA WYŁĄCZA SIĘ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW W URZĘDZIE. WYKONYWANIE ZADAŃ PRZEZ URZĄD GMINY SPROWADZA SIĘ DO OBSŁUGI INTERESANTÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ I TELEFONICZNEJ | gmina@kamionkawielka.pl | (18) 445-60-17 | FAX: wew. 44

Wizja lokalna na drodze Wolniki w MszalnicyPiątek, 14 lutego 2020

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Wójt Gminy Pan Andrzej Stanek dokonał wizji na drodze Wolniki w Mszalnicy.

W trakcie spotkania, w którym uczestniczyli przedstawiciele mieszkańców Wójt zapoznał się ze stanem drogi, zapewniając, że mieszkańcy nie zostaną sami z problemem, przyczyną którego jest aktywne osuwisko.

Pan Wójt wyjaśnił, że gmina podjęła już działania zmierzające do zabezpieczenia osuwiska i odbudowy drogi. W roku ubiegłym została opracowana dokumentacja geologiczno-inżynierska, która uzyskała pozytywną opinię Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Projektu Osłona Przeciwosuwiskowa, co pozwala w przyszłości ubiegać się o dofinansowanie kolejnego etapu, którym będzie opracowanie dokumentacji projektowo budowlanej.

Z racji, że jest to droga prowadząca do Cieniawy w Gminie Grybów w spotkaniu uczestniczyli również mieszkańcy tej miejscowości i Z-ca Wójta Gminy Grybów, który zadeklarował wsparcie w działaniach zmierzających do naprawy drogi.