A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • URZĄD GMINY KAMIONKA WIELKA INFORMUJE, IŻ OD 16.03.2020 DO ODWOŁANIA WYŁĄCZA SIĘ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW W URZĘDZIE. WYKONYWANIE ZADAŃ PRZEZ URZĄD GMINY SPROWADZA SIĘ DO OBSŁUGI INTERESANTÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ I TELEFONICZNEJ | gmina@kamionkawielka.pl | (18) 445-60-17 | FAX: wew. 44

Wójt Gminy Kamionka Wielka z wizytą w Urzędzie MarszałkowskimWtorek, 03 marca 2020

Mając na względzie sprawną i efektywną realizację projektów stabilizacji osuwisk Homontówka-Ziobroskówka i Popielówka na terenie Kamionki Wielkiej, Wójt Gminy Andrzej Stanek wraz z współpracownikami spotkał się z Sekretarzem Województwa Małopolskiego, Wojciechem Piechem oraz Zastępcą Dyrektora Departamentu, Justyną Dymek – Rypińską. Podczas spotkania omówiono bieżący stan prac w dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego zadaniach oraz poruszono kwestie priorytetowych kierunków wsparcia w kontekście nowej perspektywy finansowej funduszy europejskich 2021-2027.

 

Perspektywa finansowa 2021-2027 a także podlegająca obecnie konsultacjom społecznym Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego 2030 były również zagadnieniami poruszanymi w trakcie spotkania Wójta z Dyrektorem Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi, Jakubem Szymańskim. Odpowiednie przygotowanie do nadchodzącego okresu programowania pozwala bowiem stosownie przygotować się pod wieloma względami do skutecznego pozyskiwania środków na rzecz priorytetowych zadań i wyzwań, przed którymi stoi nasza gmina.

 

Wójt Gminy Kamionka Wielka składa serdeczne podziękowania Panu Wojciechowi Piechowi, Sekretarzowi Województwa Małopolskiego oraz Dyrektorom Urzędu Marszałkowskiego za merytoryczne spotkanie, a także za zaangażowanie oraz współpracę dotyczącą niezmiernie istotnej dla mieszkańców Gminy Kamionka Wielka inwestycji.

 

Foto: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego