A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • 1.09.2020 - 30.11.2020 TRWA POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KAMIONKA WIELKA Z DNIA 14.03.2020 r.Sobota, 14 marca 2020

KOMUNIKAT

 Wójta Gminy Kamionka Wielka

z dnia 14.03.2020r.

 

Działając na podstawie art.33 ust.3 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)  oraz § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U z 2020r poz. 433)  i n f o r m u j ę ,  że:

od dnia 16.03.2020r. do odwołania

 

1) wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów w Urzędzie Gminy Kamionka Wielka

2)   wykonywanie zadań przez Urząd Gminy Kamionka Wielka ogranicza się do obsługi interesantów w formie elektronicznej i telefonicznej.

 

Wyjątek stanowi bieżąca rejestracja zgonów, która wymaga osobistego stawiennictwa  osoby zgłaszającej zgon.

Wnioski i dokumenty dotyczące zadań wyłącznie niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom będą przyjmowane tylko w wyznaczonym, zabezpieczonym miejscu w Urzędzie (bezpośrednio przy drzwiach wejściowych do Urzędu).

Dane kontaktowe:

Tel.

(0-18) 445-60-17

(0-18) 445-60-18

(0-18) 445-60-96

Fax.(0-18) 445-60-13 wew. 44

e-mail: gmina@kamionkawielka.pl

Adres skrzynki E-PUAP: /1o9j92ytu6/SkrytkaESP

 

(-) Andrzej Stanek

Wójt Gminy Kamionka Wielka