A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • URZĄD GMINY KAMIONKA WIELKA INFORMUJE, IŻ OD 16.03.2020 DO ODWOŁANIA WYŁĄCZA SIĘ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW W URZĘDZIE. WYKONYWANIE ZADAŃ PRZEZ URZĄD GMINY SPROWADZA SIĘ DO OBSŁUGI INTERESANTÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ I TELEFONICZNEJ | gmina@kamionkawielka.pl | (18) 445-60-17 | FAX: wew. 44

Od dnia 25 marca 2020 r. Rząd wprowadza nowe zasady dotyczące poruszania sięŚroda, 25 marca 2020

Od dnia 25 marca 2020 r. Rząd wprowadza nowe zasady w walce z chorobą zakaźną COWID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

 Wśród najważniejszych są:

·         ograniczenie wychodzenia z domu z wyjątkiem drogi do pracy i z pracy, niezbędnych zakupów,

·         ograniczenie liczby pasażerów w środkach transportu zbiorowego,
- zakaz zgromadzeń – powyżej 2 osób (z wyjątkiem spotkań rodzinnych),

·         w mszach świętych i pogrzebach będzie mogło uczestniczyć do 5 osób plus sprawujący mszę,

·          kara za nieuzasadnione gromadzenie się może skutkować mandatem w wysokości do 5 tys. zł.

Obostrzenia obowiązują do 11 kwietnia 2020 r.

Dodatkowo obowiązują dotychczasowe ograniczenia dotyczące m. in. zamknięcia instytucji kultury, odwołania zajęć szkolnych.