A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • URZĄD GMINY KAMIONKA WIELKA INFORMUJE, IŻ OD 16.03.2020 DO ODWOŁANIA WYŁĄCZA SIĘ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW W URZĘDZIE. WYKONYWANIE ZADAŃ PRZEZ URZĄD GMINY SPROWADZA SIĘ DO OBSŁUGI INTERESANTÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ I TELEFONICZNEJ | gmina@kamionkawielka.pl | (18) 445-60-17 | FAX: wew. 44

OFERTA MAŁOPOLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.Piątek, 27 marca 2020

 

DORADZTWO W OBSZARZE HR

 

„Lider HR – zarządzanie zespołem wielopokoleniowym” - finansowanym ze środków EFS w ramach pomocy de minimis.

 

Działania w projekcie są ukierunkowane na:

·         zmniejszenie rotacji pracowników i kosztów z nią związanych,

·         rozwój kadry menadżerskiej,

·         zwiększenie motywacji pracowników,

·         poprawę atmosfery i efektywności pracy,

·         ograniczenie konfliktów międzypokoleniowych.

W Projekcie mogą wziąć udział Pracodawcy zatrudniający więcej niż 9 pracowników z terenu województwa małopolskiego oraz ich pracownicy.

 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!


 

DOFINANSOWANIE USŁUG ROZOWOJOWYCH

„Bony Sukcesu” – projekt doradczy, dający możliwość skorzystania ze specjalistycznego doradztwa realizowanego przez zewnętrzne firmy w zakresie np.:

·         zarządzania,

·         marketingu,

·         opracowania specjalistycznych dokumentów i procedur, itp.

 


 

AKTYWIZACJA ZAWODOWA

„Dobry Czas na Adaptację Do Zmian” – projekt dla Pracodawców i Pracowników, ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy lub odchodzących z rolnictwa, dzięki szkoleniom specjalistycznym, stażom zawodowym oraz innym formom wsparcia dostoswanych do indywidualnych potrzeb.

 

 

 

 

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI - konkurencyjne pożyczki:

·         od 10 tys. do 900 tys. zł dla firm działających nie dłużej niż 2 lata - na inwestycje
w początkowej fazie biznesu,

 

·         od 10 tys. do 1 mln zł dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców na wydatki związane
z prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej,

 

·         od 100 tys. do 3,2 mln zł na modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – dla Spółdzielni, Wspólnot Mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego oraz JST w zakresie budynków komunalnych.

 

 


 

 

DORADZTWO KOMERCYJNE – zindywidualizowane usługi doradcze w zakresie zakładania działalności gospodarczej, prowadzenia biznesu, pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, opracowania strategii w zakresie zdobywania rynków zagranicznych, optymalizacji kosztowej, rekrutacji, itp.

 


 

 

 

DANE KONTAKTOWE:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

Departament Wsparcia Przedsiębiorczości

 

 

 

Punkt Informacyjny w Nowym Sączu

33-300 Nowy Sącz, ul. Zielona 27

tel. +48 728 937 443, 12 617 99 81

www.marr.pl

Punkt Informacyjny w Tarnowie

ul. Słoneczna 28-30, 33-100 Tarnów

tel. +48 785 056 870

www.marr.pl