A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • URZĄD GMINY KAMIONKA WIELKA INFORMUJE, IŻ OD 16.03.2020 DO ODWOŁANIA WYŁĄCZA SIĘ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW W URZĘDZIE. WYKONYWANIE ZADAŃ PRZEZ URZĄD GMINY SPROWADZA SIĘ DO OBSŁUGI INTERESANTÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ I TELEFONICZNEJ | gmina@kamionkawielka.pl | (18) 445-60-17 | FAX: wew. 44

UZUPEŁNIENIE do informacji opublikowanej w dniu 30 marca 2020r w sprawie nieczynnego Ośrodka Zdrowia w Mszalnicy.Poniedziałek, 30 marca 2020

 

W nawiązaniu do informacji dotyczącej nieczynnego Ośrodka Zdrowia  w Mszalnicy Urząd Gminy w Kamionce Wielkiej informuje,
że w dniu 30 marca 2020r Kierownik NZOZ w Mszalnicy droga e-mailową wyjaśnił, iż cyt. „Ośrodek został zamknięty decyzją sanepidu, zostanie otwarty po dezynfekcji, prawdopodobnie za kilka dni. Część personelu medycznego została objęta kwarantanną”.

Niezależnie od powyższego Urząd Gminy informuje, że zgodnie z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu z dnia 30 marca 2020 r.  rozesłanego do Ośrodków Pomocy Społecznej w Powiecie Nowosądeckim „dane o osobach objętych kwarantanną, a zamieszkałych na terenie działania poszczególnych Ośrodków Pomocy Społecznej powiatu nowosądeckiego, będą przesyłane każdorazowo/niezwłocznie po wyrażeniu zgody na taką pomoc przez potrzebujących właściwym Ośrodkom”.

Pomimo kilkukrotnych interwencji w Sanepidzie tutejszy Urząd nie otrzymuje żadnych informacji dotyczących nawet liczby osób objętych kwarantanną / zakażonych  znajdujących się na terenie Gminy Kamionka Wielka.