A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • URZĄD GMINY KAMIONKA WIELKA INFORMUJE, IŻ OD 16.03.2020 DO ODWOŁANIA WYŁĄCZA SIĘ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW W URZĘDZIE. WYKONYWANIE ZADAŃ PRZEZ URZĄD GMINY SPROWADZA SIĘ DO OBSŁUGI INTERESANTÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ I TELEFONICZNEJ | gmina@kamionkawielka.pl | (18) 445-60-17 | FAX: wew. 44

Maseczki ochronne od Wójta Gminy Kamionka Wielka dla najbardziej potrzebujących mieszkańców.Wtorek, 21 kwietnia 2020

 

         W związku z obowiązkiem zakrywania ust i nosa wprowadzonym w dniu 16 kwietnia 2020 roku,  Wójt Gminy Kamionka Wielka Andrzej Stanek przekazał Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej maseczki ochronne w celu rozdysponowania wśród mieszkańców, a w szczególności wśród Seniorów 65+, którzy ze względu na trudną sytuację finansową nie mają możliwości zakupu maseczek oraz innych osób będących w trudnej sytuacji materialnej.

        

Maseczki  wielokrotnego użytku będą rozdawane przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej w wyznaczonych godzinach od 10.00 - 12.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu, pod numerem: 18 449 07 63 wew. 21.

 

         Wójt Gminy przekazał ponadto  maseczki  jednostkom Ochotniczych  Straży Pożarnych oraz Policji obsługujących teren Gminy Kamionka Wielka, celem ochrony oraz wsparcia działań związanych z zapobieganiem i walką z koronawirusem SARS-CoV-2.

 

Maseczki trafiły również do pensjonariuszy Domu Opieki  „Samarytanin”  w Kamionce Wielkiej.