A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • URZĄD GMINY KAMIONKA WIELKA INFORMUJE, IŻ OD 16.03.2020 DO ODWOŁANIA WYŁĄCZA SIĘ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW W URZĘDZIE. WYKONYWANIE ZADAŃ PRZEZ URZĄD GMINY SPROWADZA SIĘ DO OBSŁUGI INTERESANTÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ I TELEFONICZNEJ | gmina@kamionkawielka.pl | (18) 445-60-17 | FAX: wew. 44

Przedszkola w Kamionce Wielkiej ponownie otwarte.Poniedziałek, 18 maja 2020

Od dnia 18 maja w Gminie Kamionka Wielka ponownie zostały uruchomione przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie gminy.

Dyrektorzy szkół opracowali odpowiednie procedury zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wytycznymi przeciw pandemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.

Dostosowano sale do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Dyrektorzy szkół wraz z inspektorami BHP dokonali kontroli gotowości przedszkola do wznowienia opieki przedszkolnej. Nauczyciele oraz pracownicy obsługi zostali zapoznani z opracowanymi procedurami, wyposażeni w środki ochrony osobistej. Dzieciom zapewniono bezpieczne i higieniczne warunki pobytu.

Rodzice obecnie zdecydowali się posłać dzieci do Przedszkola w Kamionce Wielkiej i Punktu Przedszkolnego w Królowej Górnej.Oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych, z uwagi na brak zainteresowania rodziców posłaniem do nich dzieci, jak na razie świadczą gotowość do pracy.