A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !!!

Kolejna ekologiczna inicjatywa WójtaPiątek, 29 maja 2020

 

14 maja br. Wójt Andrzej Stanek przedłożył radnym Rady Gminy projekt uchwały
w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany starych, wysokoemisyjnych pieców i domowych kotłowni na ekologiczne, przyjazne nam i środowisku naturalnemu.

Inicjatywa Wójta spotkała się uznaniem i przychylnym przyjęciem Radnych, dzięki czemu mieszkańcy naszej Gminy, w najbliższym czasie, będą mogli wymieniać przestarzałe kotły węglowe na takie, które będą ekologiczne, czyli mniej uciążliwe dla naszego środowiska, a w konsekwencji dla nas.

Premiowane będą inwestycje w kotły spalające gaz, pellet drzewny oraz zgazowujące drewno. Te ostatnie mają zachęcić właścicieli lasów do modernizacji swoich kotłowni. Gmina Kamionka Wielka ma duże zasoby drewna opałowego. To czasem sprawia, że nasi mieszkańcy z dystansem podchodzą do inwestycji opartych na nowoczesnych urządzeniach grzewczych.

W uzasadnieniu do uchwały Wójt Gminy podkreślił, że dzisiejsze technologie pozwalają wykorzystywać własne drewno opałowe, by nie zanieczyszczać powietrza. Gwarancją są kotły zgazowujące drewno, które dzięki zautomatyzowanemu systemowi spalania są prawie bezemisyjne. Należy podkreślić, że kontrolowane spalanie biomasy jest jedną z najbardziej ekologicznych form wytwarzania energii, bowiem biomasę zaliczono do odnawialnych źródeł energii.

Program jest skierowany do wszystkich mieszkańców gminy.

Warunkiem uzyskania dotacji jest trwała likwidacja w budynku dotychczas użytkowanego kotła węglowego, niespełniającego obecnych norm ochrony środowiska, na nowoczesne urządzenie grzewcze.  Mimo wielu koniecznych innych inwestycji, Wójt Gminy przeznaczył na ten cel 100 000 zł. Nabór wniosków rozpocznie się w czerwcu.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku, również z inicjatywy Wójta Andrzeja Stanka,
w gminie realizowany był program dotacji celowych na odnawialne źródła energii.

Spotkał się z zainteresowaniem mieszkańców. Dzięki programowi zrealizowano 13 instalacji kolektorów słonecznych, zamontowano 5 pomp ciepła oraz 46 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 245 kWp.

Dofinansowanie z budżetu gminy przekazane mieszkańcom w 2019 roku na ten cel wyniosło 277 684 zł.

Mamy nadzieję, że i ta kolejna, proekologiczna inicjatywa Wójta Andrzeja Stanka, spotka się ze znacznym odzewem mieszkańców Gminy, dzięki czemu skorzysta nasze środowisko, nasze rodziny i sąsiedzi.