A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !!!

Wójt z absolutorium!Piątek, 26 czerwca 2020

Jednym z najważniejszych punktów obrad wczorajszej (25 czerwca, czwartek) sesji Rady Gminy Kamionka Wielka było udzielenie wotum zaufania
i absolutorium z wykonania budżetu za 2019 r. gospodarzowi gminy – wójtowi Andrzejowi Stankowi.

Przewodniczący Rady Marcin Kiełbasa poinformował radnych, iż zgodnie z procedurą opinię o realizacji uchwały budżetowej przedstawiła Regionalna Izba Obrachunkowa, nie zgłaszając żadnych uwag.

Głosowanie poprzedziła debata nad wcześniej przedstawionym radnym przez wójta gminy Raportem o stanie gminy za 2019 rok.

14 radnych kamionczańskiej Rady było za udzieleniem absolutorium,
1 – przeciwny.

To drugie absolutorium wójta Andrzeja Stanka od wyborów samorządowych. Wójt otrzymał brawa oraz gratulacje od Przewodniczącego Rady Gminy Kamionka Wielka, a także radnych. Po zakończeniu sesji do Wójta
z gratulacjami udali się również pracownicy Urzędu Gminy.

 

GALERIA