A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • GMINA KAMIONKA WIELKA ZAPRASZA !!!

Informacja - przetarg dot. mostu zastępczego na rzece Kamienica.Sobota, 18 lipca 2020

 Szanowni Państwo.

Dzięki staraniom Wójta Gminy Kamionka Wielka Andrzeja Stanka, który na szczeblu administracji samorządowej, wojewódzkiej a także krajowej stale zabiega o jak najszybszą realizację budowy mostu zastępczego na rzece Kamienica, Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu ogłosił przetarg nieograniczony pn.: "Budowa mostu zastępczego w ciągu drogi powiatowej nr 1576K w miejscowości Nowy Sącz w km 0+500", którego przedmiotem jest zaprojektowanie
i wykonanie robót budowlanych, dotyczących budowy mostu w ciągu ul.Kamiennej.

Jednocześnie wójt Andrzej Stanek zapewnia, że podejmuje i będzie podejmował wszelkie kroki zmierzające do rozwiązania problemu związanego z brakiem przeprawy przez rzekę Kamienica.