A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • 1.09.2020 - 30.11.2020 TRWA POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Oświadczenie Wójta Gminy Kamionka Wielka w sprawie doniesień medialnych dotyczących pandemii wirusa SaRS-Covid-2 w Gminie Kamionka WielkaWtorek, 04 sierpnia 2020

W związku z pojawiającymi się w mediach ogólnopolskich błędnymi informacjami na temat osób zakażonych oraz przebywających w kwarantannie na terenie Gminy Kamionka Wielka informuję, że zgodnie z Komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu dotyczącym koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 4 sierpnia 2020 roku z godziny 9:30:

Ø  liczba aktywnych zakażeń na terenie Gminy Kamionka Wielka wynosi:
91 osób,

Ø  liczba aktywnych decyzji o kwarantannie oraz izolacji domowej na terenie powiatu nowosądeckiego wynosi: 3 791 osób,

Ø  liczba mieszkańców powiatu poddanych tzw.: „kwarantannie granicznej” wynosi: 70 osób.

 

Równocześnie kierując się troską o zdrowie i życie mieszkańców naszej gminy A P E L U J Ę  do osób objętych kwarantanną o przestrzeganie jej zasad i pozostawanie w izolacji.

 

Przypominam również pozostałym mieszkańcom o konieczności przestrzegania wszelkich nakazów i zakazów wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii
, wytycznych Ministra Zdrowia
i Głównego Inspektora Sanitarnego, w codziennym życiu.

 

Apeluję również o wzmożenie reżimu sanitarnego i stosowanie środków ochrony osobistej (noszenie maseczek i rękawiczek) a także zachowanie dystansu społecznego.