A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • 1.09.2020 - 30.11.2020 TRWA POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

INFORMACJA W SPRAWIE BUDOWY MOSTU TYMCZASOWEGO NA RZECE KAMIENICAŚroda, 12 sierpnia 2020

Szanowni Państwo. Drodzy mieszkańcy Gminy Kamionka Wielka.

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi  budowy mostu tymczasowego na rzece Kamienica w ciągu ul. Kamiennej, pragnę uprzejmie poinformować i zapewnić, że dokładam wszelkich starań do tego, aby jak najszybciej została zrealizowana, ta tak bardzo oczekiwana przeprawa mostowa. Mając na względzie konieczność zapewnienia mieszkańcom gminy bezpiecznego połączenia komunikacyjnego z miastem Nowy Sącz, już
w trakcie spotkania u Wojewody Małopolskiego w dniu 6 lipca br.  a następnie u Starosty Nowosądeckiego w dniu 17 lipca br. potwierdziłem, że gmina Kamionka Wielka jest gotowa nawet partycypować w kosztach budowy mostu tymczasowego jeśli od tego uzależniona jest niezwłoczna budowa przeprawy 
i zadeklarowałem możliwy wkład finansowy do tej inwestycji w wysokości  200 tys. zł. Decyzja o partycypacji w kosztach budowy mostu tymczasowego podyktowana była moją troską  o zdrowie i życie mieszkańców gminy, których obecna sytuacja jest niezwykle trudna, choćby z uwagi na konieczność dłuższego oczekiwania na przyjazd służb ratowniczych, konieczność korzystania z wąskich dróg tzw. objazdowych oraz dużego natężenia ruchu samochodowego na drogach gminnych w pobliżu domostw. Ponadto  miałem  na względzie lokalnych  przedsiębiorców, dla których most, chociażby na razie tymczasowy jest sprawą priorytetową i nie cierpiącą zwłoki. Nie bez znaczenia są też, coraz częściej pojawiające się sygnały od mieszkańców proponujących przeznaczenie na budowę mostu środków finansowych nawet tych zabezpieczonych w budżecie gminy na chodniki. Te wszystkie aspekty utwierdzają mnie  w przekonaniu, że moja decyzja w tym zakresie jest jak najbardziej słuszna, bo służy dobru całej społeczności lokalnej. Zapewniam, że robię wszystko co w mojej mocy aby most tymczasowy powstał jak najszybciej.  W dniu jutrzejszym tj. 13 sierpnia, na zwołanej Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kamionka Wielka będzie procedowany, z mojej inicjatywy projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Nowy Sącz na budowę mostu tymczasowego i jeśli Rada Gminy wyrazi na to zgodę to takie środki  zostaną przekazane na ten cel.

Odnosząc się do pytania w zakresie terminu budowy mostu tymczasowego informuję, że Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu w dniu 15 lipca 2020 r. ogłosił przetarg na budowę mostu zastępczego w ciągu drogi powiatowej nr 1576K w miejscowości Nowy Sącz w km 0+500. Zamawiający
w specyfikacji jako termin realizacji zamówienia ustalił datę do: 30 września 2020 r. Termin składania ofert upłynął 30 lipca br. W  przetargu złożono jedną ofertę.

Prezydent Miasta Nowego Sącza z którym jestem w stałym kontakcie poinformował, że jeśli nie wystąpią jakieś nadzwyczajne okoliczności, to most tymczasowy na rzece Kamienica  powinien zostać oddany do użytkowania najpóźniej do 15 października br.

 

Z wyrazami szacunku

/-/ Andrzej Stanek

Wójt Gminy Kamionka Wielka