A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • 1.09.2020 - 30.11.2020 TRWA POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIACH WIEJSKICHCzwartek, 10 września 2020

 

Sołtys Wsi JAMNICA uprzejmie informuje wszystkich mieszkańców Sołectwa,
że w dniu 19 września 2020r. o godzinie 15:00 w budynku Hali Sportowej  przy Szkole Podstawowej w JAMNICY  odbędzie się zebranie wiejskie.

 

Porządek  zebrania:

1.   Otwarcie zebrania.

2.   Stwierdzenie ważności zebrania.

3.   Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4.   Przedstawienie propozycji  podziału środków Funduszu Sołeckiego na rok 2021.

5.   Podjęcie uchwały o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego 2021 roku.

6.   Sprawy bieżące wsi.

7.   Zamknięcie obrad.


W przypadku
braku quorum 10% stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania - 61 osób, zebranie odbędzie się w II terminie  bez względu  na  liczbę obecnych, w tym samym dniu, 15 minut później tj.  o godz. 15:15.


W trakcie Zebrania Wiejskiego proszę pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego i założeniu maseczki lub przyłbicy.

 

Sołtys wsi Jamnica 

/-/  Janusz Michalik

------------------------------------------------

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców Sołectwa KRÓLOWA POLSKA,
że w dniu 19 września 2020r. o godzinie 16:30 w budynku  Szkoły Podstawowej w KRÓLOWEJ POLSKIEJ odbędzie się zebranie wiejskie.

 

Porządek  zebrania:

1.   Otwarcie zebrania.

2.   Stwierdzenie ważności zebrania.

3.   Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4.   Przedstawieniepropozycji  podziału środków Funduszu Sołeckiego na rok 2021.

5.   Podjęcie uchwały o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego 2021 roku.

6.   Sprawy bieżące wsi.

7.   Zamknięcie obrad.


W przypadku
braku quorum 10% stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania - 43 osoby, zebranie odbędzie się w II terminie  bez względu na  liczbę obecnych, w tym samym dniu, 15 minut później tj. o godz. 16:45.


W trakcie Zebrania Wiejskiego proszę pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego i założeniu maseczki lub przyłbicy.

 

Sołtys wsi Królowa Polska

/-/  Marian Ogórek

------------------------------------------------

Uprzejmie informujęwszystkich mieszkańców Sołectwa MSZALNICA - ZAGÓRA,
że w dniu 19 września 2020r. o godzinie 17:15 w budynku  Szkoły Podstawowej w KRÓLOWEJ POLSKIEJ odbędzie się zebranie wiejskie.

 

Porządek  zebrania:

1.   Otwarcie zebrania.

2.   Stwierdzenie ważności zebrania.

3.   Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4.   Przedstawieniepropozycji  podziału środków Funduszu Sołeckiego na rok 2021.

5.   Podjęcie uchwały o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego 2021 roku.

6.   Sprawy bieżące wsi.

7.   Zamknięcie obrad.


W przypadku
braku quorum 10% stałych mieszkańców sołectwa  uprawnionych do głosowania – 21 osób,zebranie odbędzie się  w II terminie  bez względu na  liczbę obecnych, w tym samym dniu, 15 minut później tj.  o godz. 17:30.


W trakcie Zebrania Wiejskiego proszę pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego i założeniu maseczki lub przyłbicy.

 

 

Sołtys wsi Mszalnica – Zagóra

/-/  Władysław Siedlarz

------------------------------------------------

SOŁTYS wsi BOGUSZA zwołuje w dniu

19 WRZEŚNIA 2020 roku o godz. 1800

w Świetlicy Wiejskiej w Boguszy

zebranie wiejskie mieszkańców

Sołectwa BOGUSZA

 

Tematyka zebrania przewiduje:

 

1.   Otwarcie i przyjęcie porządku zebrania,

2.   Przedstawienie sprawozdania z wykonanych zadań za rok 2019/2020,

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 r.,

4.   Podział Funduszu Sołeckiego do dyspozycji sołectwa Bogusza na rok 2021,

5.   Sprawy bieżące wsi.

 

Jednocześnie informuje się, że zgodnie ze statutem sołectwa w przypadku braku wymaganego quorum (10% uprawnionych do głosowania tj. 52 osoby), zebranie odbędzie się w II terminie o godz. 18:15 i jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

 

                                                           /-/ Marian Gawlik

                                                          Sołtys wsi Bogusza

 

 

W trakcie zebrania wiejskiego proszę pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego, dezynfekcji rąk oraz o zasłonięcia ust i nosa.

 ------------------------------------------------ 

Sołtys Wsi KRÓLOWA GÓRNA uprzejmie informuje wszystkich mieszkańców Sołectwa, że w dniu 19 września 2020r. o godzinie 19:00 w budynku Szkoły Podstawowej w KRÓLOWEJ GÓRNEJ (sala gimnastyczna – wejście od strony placu zabaw) odbędzie się zebranie wiejskie.

 

Porządek  zebrania:

1.   Otwarcie zebrania.

2.   Stwierdzenie ważności zebrania.

3.   Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4.   Przedstawieniepropozycji  podziału środków Funduszu Sołeckiego na rok 2021.

5.   Podjęcie uchwały o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego 2021 roku.

6.   Sprawy bieżące wsi.

7.   Zamknięcie obrad.


W przypadku
braku quorum 10% stałych mieszkańców sołectwa  uprawnionych do głosowania - 73 osób, zebranie odbędzie się  w II terminie bez względu na  liczbę obecnych, w tym samym dniu, 15 minut później tj.  o godz. 19:15.


W trakcie Zebrania Wiejskiego proszę pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego i założeniu maseczki lub przyłbicy.

 

Sołtys wsi Królowa Górna

/-/  Krystian Janiczek

------------------------------------------------ 

Sołtys Wsi KAMIONKA MAŁA uprzejmie informuje wszystkich mieszkańców Sołectwa, że w dniu 21 września 2020r. (poniedziałek) o godzinie 17:00 Budynku Klubu Sportowego SKALNIK w Kamionce Małej odbędzie się zebranie wiejskie.

 

Porządek  zebrania:

1.   Otwarcie zebrania.

2.   Stwierdzenie ważności zebrania.

3.   Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4.   Przedstawieniepropozycji  podziału środków Funduszu Sołeckiego na rok 2021.

5.   Podjęcie uchwały o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego 2021 roku.

6.   Sprawy bieżące wsi.

7.   Zamknięcie obrad.


W przypadku
braku quorum 10% stałych mieszkańców sołectwa  uprawnionych do głosowania - 33 osób, zebranie odbędzie się  w II terminie  bez względu na  liczbę obecnych, w tym samym dniu, 15 minut później tj.  o godz. 17:15.


W trakcie Zebrania Wiejskiego proszę pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego i założeniu maseczki lub przyłbicy.

 

Sołtys wsi Kamionka Mała

/-/  Zygmunt Baran

------------------------------------------------

Sołtys Wsi KAMIONKA WIELKA uprzejmie informuje wszystkich mieszkańców Sołectwa, że w dniu 26 września 2020r. o godzinie 14:00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Kamionce Wielkiej odbędzie się zebranie wiejskie.

 

Porządek  zebrania:

1.   Otwarcie zebrania.

2.   Stwierdzenie ważności zebrania.

3.   Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4.   Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań w 2019/2020 roku.

5.   Przedstawienie propozycji podziału środków Funduszu Sołeckiego na rok 2021.

6.   Podjęcie uchwały o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego 2021 roku.

7.   Sprawy bieżące wsi.

8.   Zamknięcie obrad.


W przypadku
braku quorum 10% stałych mieszkańców sołectwa  uprawnionych do głosowania - 261 osób, zebranie odbędzie się  w II terminie  bez względu  na  liczbę obecnych, w tym samym dniu, 15 minut później tj.  o godz. 14:15.


W trakcie Zebrania Wiejskiego proszę pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego, dezynfekcji rąk oraz zasłanianiu ust i nosa.

                                                                 

                                                                          Sołtys wsi Kamionka Wielka

  /-/ Bartłomiej Kłębczyk

------------------------------------------------

Sołtys Wsi MSZALNICA uprzejmie informuje wszystkich mieszkańców Sołectwa, że w dniu 26 września 2020r. o godzinie 16:00 w budynku Świetlicy Wiejskiej w MSZALNICY odbędzie się zebranie wiejskie.

 

Porządek  zebrania:

1.   Otwarcie zebrania.

2.   Stwierdzenie ważności zebrania.

3.   Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4.   Przedstawienie propozycji  podziału środków Funduszu Sołeckiego na rok 2021.

5.   Podjęcie uchwały o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego 2021 roku.

6.   Sprawy bieżące wsi.

7.   Zamknięcie obrad.


W przypadku
braku quorum 10% stałych mieszkańców sołectwa  uprawnionych do głosowania - 98 osób, zebranie odbędzie się  w II terminie  bez względu  na  liczbę obecnych, w tym samym dniu, 15 minut później tj.  o godz. 16:15.


W trakcie Zebrania Wiejskiego proszę pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego i założeniu maseczki lub przyłbicy.

 

                                                            Sołtys wsi Mszalnica

                                                        /-/   Michał Jelito

------------------------------------------------

Sołtys Wsi MYSTKÓW uprzejmie informuje wszystkich mieszkańców Sołectwa, że w dniu 26 września 2020r. /tj. sobota/ o godzinie 18:00 w budynku Domu Ludowego w Mystkowie  
odbędzie się zebranie wiejskie.

 

Porządek  zebrania:

1.   Otwarcie zebrania.

2.   Stwierdzenie ważności zebrania.

3.   Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4.   Przedstawienie propozycji  podziału środków Funduszu Sołeckiego na rok 2021.

5.   Podjęcie uchwały o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego 2021 roku.

6.   Sprawy bieżące wsi.

7.   Zamknięcie obrad.


W przypadku
braku quorum 10% stałych mieszkańców sołectwa  uprawnionych do głosowania - 153 osoby, zebranie odbędzie się  w II terminie  bez względu na  liczbę obecnych, w tym samym dniu, 15 minut później tj.  o godz. 18:15.


W trakcie Zebrania Wiejskiego proszę pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego i założeniu maseczki lub przyłbicy.

 

                                                         Sołtys Wsi Mystków

                                                         /-/ Stanisław Poręba

------------------------------------------------