A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • 1.09.2020 - 30.11.2020 TRWA POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Wójt Gminy odbiera wyremontowane drogi i… zapowiada kolejne remonty.Środa, 30 września 2020

W gminie Kamionka Wielka dobiegły końca prace związane z poprawą nawierzchni drogowych. Wyremontowane zostały odcinki 22 dróg o łącznej długości 4 km. we wszystkich sołectwach gminy. Wójt Gminy Andrzej Stanek osobiście doglądał wykonanych prac i nie krył zadowolenia z faktu, iż kolejne odcinki dróg z nową nawierzchnią będą służyć mieszkańcom gminy i wpłyną na poprawę  jakości i bezpieczeństwa ich użytkowników. Jak zapewnia Włodarz gminy zakończone roboty nie są ostatnimi w bieżącym roku i zapowiada remont kolejnych kilkunastu odcinków dróg. Dzięki korzystnym rozstrzygnięciom postępowań przetargowych a zwłaszcza wprowadzonej przez Wójta polityce oszczędności w wydatkowaniu środków publicznych, nad którymi piecze sprawuje Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Witteczek, możliwe są kolejne prace drogowe.
 
Kolejną dobrą informacją dla mieszkańców gminy jest fakt podpisania umowy z Wykonawcą na kompleksowy remont blisko kilometra odcinka drogi gminnej nr 290966K Mystków-Jamica w miejscowości Mystków, stanowiący kontynuację prac wykonanych w roku ubiegłym. Prace będą realizowane w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych. Przypomnieć należy, iż już drugi rok z rzędu Gmina Kamionka Wielka jest beneficjentem wskazanego programu rządowego, dzięki któremu wyremontowano blisko 3 km drogi Jamnica – Mystków. Należy wspomnieć, iż w ramach FDS zostały złożone wnioski o generalny remont drogi „Popardowa” w miejscowości Kamionka Mała, „pod Kunów” w miejscowości Jamnica oraz „Styrek” w miejscowości Mszalnica.

W najbliższych dniach ruszają prace związane z remontem drogi powiatowej 1576 K Nowy Sącz– Florynka, w trakcie którego przy udziale finansowym Gminy Kamionka Wielka zostanie wybudowany kilometrowy odcinek chodnika w miejscowości Królowa Polska. Są to inwestycje o które szczególnie zabiegał Wójt Stanek, a ich realizacja potwierdza wzorową współpracę ze Starostą Powiatu Nowosądeckiego Markiem Kwiatkowskim.

Włodarz Gminy zapewnia, iż polityka oparta na remontach dróg gminnych będzie kontynuowana gdyż poprawa infrastruktury drogowej wpływa wymiernie na rozwój gminy i poprawę bezpieczeństwa ich użytkowników. Jednocześnie prosi mieszkańców o cierpliwość  i wyrozumiałość, bowiem nie wszystkie zadania drogowe mogą być zrealizowana natychmiast biorąc pod uwagę możliwości finansowe gminy.       

GALERIA