A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • 1.09.2020 - 30.11.2020 TRWA POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Kolejna inwestycja drogowa w Kamionce Wielkiej.Poniedziałek, 05 października 2020

        W ubiegłym tygodniu zakończyły się prace remontowe dróg gminnych w Kamionce Wielkiej a już rozpoczynają się kolejne roboty drogowe. Tym razem kompleksowemu remontowi poddana zostanie droga powiatowa nr 1576 K Nowy Sącz – Florynka w km 6+200 – 9+070 w miejscowości Królowa Polska.

Urząd Gminy uprzejmie informuje, iż od dnia 6 października br. wystąpią  utrudnienia w ruchu drogowym na przedmiotowym odcinku drogi. W związku z planowanym frezowaniem istniejącej nawierzchni bitumicznej ruch będzie odbywał się wahadłowo.

Omawiana inwestycja realizowana jest przez Starostę Nowosądeckiego poprzez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu wypełniającego obowiązki spoczywające na zarządcy dróg powiatowych na terenie powiatu nowosądeckiego. Rozmach realizowanej inwestycji robi wrażenie gdyż nigdy wcześniej na taką skale nie były wykonywane remonty powiatówek w Kamionce Wielkiej. Przedmiotowe roboty a zwłaszcza ich zakres są potwierdzeniem znakomitych relacji Wójta Gminy Kamionki Wielkiej Andrzeja Stanka i Starosty Nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego. Jak zdradza włodarz gminy realizowany odcinek to jedynie pierwszy etap w planowanym kompleksowym remoncie drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz – Florynka. Kolejne etapy to prace w miejscowościach Królowa Górna i Bogusza.

Kolejnym niezwykle ważnym dla mieszkańców gminy faktem jest program budowy chodników w ciągu remontowanych dróg powiatowych. Do grudnia br. planowane jest wykonanie blisko kilometrowego odcinka w miejscowości Królowa Polska od szkoły do mostu „na Widaczu”, oraz odcinek w sołectwie Kamionka Wielka od „Banii” w stronę Kamionki Górnej. W kolejnych latach powstaną chodniki w miejscowościach Królowa Górna i Bogusza. Chodniki będą budowane przy udziale finansowym gminy i powiatu, co potwierdza priorytetowy charakter konieczności ich budowy. Wójt gminy zapewnia, że nie będzie szczędził środków i pracy aby poprawiać infrastrukturę drogową na terenie gminy a budowa chodników zajmuje szczególne miejsce w planach inwestycyjnych. Jak podkreśla służą one głównie mieszkańcom gminy i poprawiają poziom bezpieczeństwa ich użytkowników, dlatego będą sukcesywnie budowane w ciągach pieszych prowadzących do miejsc użyteczności publicznej.