A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • 1.09.2020 - 30.11.2020 TRWA POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Konkurs plastyczny ,,Mój ekologiczny dom"Piątek, 16 października 2020

 ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU  W       KONKURSIE                    PLASTYCZNYM

 

 

„Mój ekologiczny dom”

 

 

                           

Kamionka Wielka

 

   Październik-Listopad 2020

 

 

 

 

 

 

KONKURS PLASTYCZNY

                     R e g u l a m i n

Cele:

 

·       popularyzacja twórczości plastycznej w środowisku szkolnym,

·       rozwijanie zainteresowań plastycznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej,

·       zainteresowanie i podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży,

·       prezentacja ekologicznego otoczenia domu jak i elementów jego wyposażenia np. fotowoltaika, kolektory słoneczne, elektrownie wiatrowe.

·       wyłonienie i nagrodzenie najlepszych prac.

                   

 Organizator:

1)    Urząd Gminy w Kamionce Wielkiej

2)    Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej

Uczestnicy:

 

·       do udziału w konkursie zaprasza się dzieci i młodzież ze szkół podstawowych z terenu gminy oraz placówek kulturalnych

·       wprowadza się dwie kategorie wiekowe:

a)     od I – IV klasy SP

b)    od V – VIII klasy SP

 

Temat konkursu „Mój ekologiczny dom”  w ramach realizacji programu  LIFE

 

Zasady uczestnictwa:

 

·       w każdej kategorii może wziąć udział do 4 uczestników z danej szkoły, a z każdej  placówki kultury nie więcej niż 5 uczestników ,

·       każdy uczestnik może nadesłać na konkurs 1 pracę w formacie   max.  A3

·       technika: malarstwo (oprócz malarstwa na szkle), rysunek, grafika, collage z trwale mocowanych materiałów.

·       do każdej pracy prosimy dołączyć następujący opis ( z tyłu pracy):

a)     imię i nazwisko adres autora, wiek

b)    placówka (nazwa i dokładny adres, telefon)

c)     klasa

d)    imię i nazwisko instruktora, pod kierunkiem którego wykonana została praca.

Wykonane zdjęcia prac wraz z kartami zgłoszenia i oświadczeniami RODO należy przesłać droga elektroniczną (skan lub fotografia) na adres;  p.lebda@kamionkawielka.pl  z dopiskiem „Mój ekologiczny dom” – konkurs plastyczny w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2020r .

Ocena:

  • organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania   wstępnej   selekcji nadesłanych na konkurs prac,
  • zakwalifikowane prace oceni powołana przez organizatora Komisja Artystyczna, kierując się następującymi kryteriami:

a)     podjęty temat,

b)    oryginalność i poprawność warsztatowa (technika),

c)     walory artystyczne.

·       Komisja Artystyczna wyłoni po 3 najciekawsze prace  w każdej kategorii wiekowej, których autorzy otrzymają kolejno I, II, i III nagrodę. Przewiduje się także 8 wyróżnień .

·       Komisja Artystyczna ma prawo innego podziału nagród.

Inne:

 

·       Wręczenie nagród dla ich autorów odbędzie się  w przekazanym później terminie.

·       Wszelkich szczegółowych informacji związanych z  konkursem można uzyskać telefonicznie : 533234769, 606785309.

 

 

Zapraszamy serdecznie wszystkich do obejrzenia wystawy pokonkursowej.                                 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI