A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • 1.09.2020 - 30.11.2020 TRWA POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

„WSPANIAŁA DWUNASTKA” UKOŃCZYŁA KURS PODOFICERSKI „SONDA”Wtorek, 17 listopada 2020

 

W sobotę 7 listopada 2020 r. w 11 Małopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej (11 MBOT) zakończyła się I edycja Bazowego Kursu Podoficerskiego „SONDA” dla żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową.

 

12 szeregowych - żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową ukończyło „SONDĘ”, kurs na pierwszy stopień podoficerski - kaprala. „SONDA” to kurs skierowany głównie do żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Wymagające szkolenie trwało kilka miesięcy i składało się z zajęć praktycznych oraz teoretycznych. Bazowy Kurs Podoficerski w małopolskiej brygadzie rozpoczął się kwalifikacjami 29 sierpnia 2020 r. Kandydaci musieli spełnić kilka warunków: co najmniej rok w służbie, minimum średnie wykształcenie oraz pozytywną opinię przełożonych. Dodatkowe punkty kwalifikacyjne można było zdobyć za osiągnięcia w trakcie służby, wyższe wykształcenie lub aktywność społeczną.

Spośród 28 wniosków wstępną kwalifikację przeszło 16 kandydatów.
Po kwalifikacjach odbyły się szkolenia e-learningowe, moduły stacjonarne i szkolenia weekendowe. Egzamin końcowy kursu składał się z testu sprawności fizycznej, testu wiedzy teoretycznej oraz egzaminu praktycznego. Ostatecznie wyselekcjonowano12 najlepszych  żołnierzy.

 - Podoficer ma być charyzmatycznym liderem, przywódcą. Osobą, która będzie podejmowała trudne, odpowiedzialne decyzje – mówi organizator szkolenia, Starszy Podoficer Dowództwa 11 MBOT st. chor. sztab. Artur ZIĘBA.  - Podoficer musi umieć w sposób przemyślany i skoordynowany zachować się w sytuacjach kryzysowych, prowadzić ludzi do działania – dodaje.

Po zakończonych egzaminach Dowódca 11 MBOT płk Krzysztof GONCERZ pogratulował przyszłym podoficerom wytrwałości w szkoleniu oraz posiadanej wiedzy specjalistycznej. Kolejna edycja Bazowego Kursu Podoficerskiego Sonda w 11 MBOT planowana jest na początek września 2021 r.

„SONDA” to akronim nazwy Szkoła Niższych Dowódców. Jej początki sięgają 1944 roku, kiedy to w pierwszej połowie ówczesnego roku decyzją Komendy Głównej AK zlikwidowane zostały Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty, a w ich miejsce powstały Zastępcze Kursy Szkolenia Niższych Dowódców. Kursy te w końcowym okresie działalności Armii Krajowej były podstawowymi kursami szkoleniowymi obejmującymi poziom dowódców drużyn.

 

mjr Bartosz KUBAL

Oficer Prasowy

11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej

www: www.terytorialsi.mil.pl

FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej

TT: @terytorialsi

“Zawsze gotowi, zawsze blisko!”

GALERIA