A A A
 • Slider 1
 • Slider 2
 • Slider 3
 • Slider 4
 • Slider 5
 • 1.09.2020 - 30.11.2020 TRWA POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

„ WSPIERAJ SENIORA „Piątek, 20 listopada 2020

 

„ WSPIERAJ SENIORA „

Seniorze

Zostań w domu.

Nie lekceważ zagrożenia.

Twoje zdrowie jest najważniejsze!

Seniorze, jeżeli chcesz skorzystać z pomocy  zadzwoń na infolinię 

  numer:       22 505 11 11.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej  realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”.

Program jest realizowany od 20 października 2020r do 31 grudnia 2020r.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.

W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia na terenie Gminy Kamionka Wielka należy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej.

Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych.

Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

Program polega na wsparciu w zabezpieczeniu artykułów podstawowej potrzeby, a w szczególności: na dostarczeniu do domu seniora zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych, środków higieny osobistej, zakupu lekarstw, opłacenie rachunków.

Możesz również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych ( jeżeli ich zakres nie wymaga Twoich upoważnień lub udostępniania danych wrażliwych).

Pomoc przeznaczona jest dla seniorów z terenu Gminy Kamionka Wielka,                    a w szczególności dla osób zamieszkujących samotnie, którym rodzina z różnych przyczyn nie może zabezpieczyć ich potrzeb.

 

WAŻNE!

Senior pokrywa koszty zakupów, leków i opłat.

Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów.

Senior przekazuje pracownikowi socjalnemu środki finansowe na zakup wskazanych artykułów, pracownik socjalny po zrealizowaniu zakupów przekazuje pozostałe środki wraz z paragonem lub fakturą.

 

W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?

KROK 1

 • Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11.
 • Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.
 • Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00
 • Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże Twoją prośbę o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS).

KROK 2.

 • Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej skontaktuje się z Tobą telefonicznie. W celu weryfikacji poda datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę.
 • Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętaj o zapisaniu numeru do ośrodka pomocy społecznej oraz danych osoby, która do Ciebie przyjdzie.
 • W razie wątpliwości, zadzwoń do Twojego ośrodka pomocy społecznej.

KROK 3.

 • Przychodzi do Ciebie osoba, którą Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej wyznaczy do pomocy. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.
 • Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

KROK 4.

 • Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

PAMIETAJ! Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów, leków i rachunków.  Usługa realizacji pomocy jest nieodpłatna!

  Jeśli senior jest w wieku w wieku 70+ i wymaga wsparcia może zadzwonić bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej pod numer tel. 18 449 07 63, jednak w pierwszej kolejności rekomendujemy kontakt za pomocą infolinii 22 505 11 11.