A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 - 1 KWIETNIA DO 30 WRZEŚNIA 2021

91 NOWYCH KOMPUTERÓW DLA SZKÓŁ GMINY KAMIONKA WIELKA W NIESPEŁNA ROKPiątek, 20 listopada 2020

Gmina Kamionka Wielka po raz trzeci otrzymała dotacje na zakup laptopów z oprogramowaniem.

Tym razem o wsparcie w wysokości 74 978,34 zł wnioskowano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych.

Konieczność zdalnego nauczania zrodziła potrzeby w zapewnieniu sprzętu komputerowego dzieciom i młodzieży uczęszczających do placówek oświatowych naszej gminy oraz nauczycielom.

Dotacja w 100% pokryje koszty zakupu 19 szt. laptopów z oprogramowaniem oraz osprzętem tj. mobilne kamery i mikrofony.

Łącznie ze sprzętem zakupionym w ramach programów Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ udało się pozyskać znaczącą liczbę 91 laptopów.

Po zakończeniu zdalnego nauczania sprzęt zostanie przez uczniów zwrócony i będzie można korzystać z niego w szkołach.

Pozyskany sprzęt posłuży do prowadzenia zajęć w formule zdalnej, podniesienia kompetencji metodyczno-cyfrowych kadry pedagogicznej, organizacji kursów dających dodatkowe kwalifikacje, jak również wsparcie inicjatyw uzupełniających czas wolny uczniów w ramach zajęć dodatkowych i wycieczek dydaktycznych.