A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • GMINA KAMIONKA WIELKA ZAPRASZA !!!

Awanse zawodowe nauczycieli.Środa, 09 grudnia 2020

18 i 19 listopada 2020 r. podczas egzaminu przeprowadzonego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Wójta Gminy Kamionka Wielka, której przewodniczyła Katarzyna Pawłowska - dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Gminy Kamionka Wielka, nauczycielki: Angelika Owsianka, Sylwia Ochwat, Sylwia Hajduga, Małgorzata Ogorzałek i Anna Bąk uzyskały stopień nauczyciela mianowanego.

Podczas postępowania panie zaprezentowały swój dorobek zawodowy, odpowiadały na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego, przedstawiały rozwiązania problemu związanego z wykonywaną pracą oraz wykonywały zadania z użyciem narzędzi multimedialnych.

3 grudnia br. Wójt Gminy Kamionka Wielka – Andrzej Stanek nauczycielkom, które pozytywnie zdały egzamin, wręczył akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Otrzymały je: Angelika Owsianka, Sylwia Ochwat i Sylwia Hajduga ze Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Królowej Górnej, Małgorzata Ogorzałek ze Szkoły Podstawowej w Jamnicy oraz Anna Bąk z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionce Wielkiej.

Nauczycielki złożyły ślubowanie, które potwierdziły podpisem.

Andrzej Stanek pogratulował Paniom uzyskania kolejnego stopnia awansu oraz życzył sukcesów w pracy dydaktycznej, wychowawczej i życiu osobistym. 

GALERIA