A A A
 • Slider 1
 • Slider 2
 • Slider 3
 • Slider 4
 • Slider 5
 • NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 - 1 KWIETNIA DO 30 CZERWCA 2021

ZAPROSZENIE na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 25.02.2021 godz. 15:30Piątek, 19 lutego 2021

Uprzejmie zapraszamy na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Kamionka Wielka, które odbędzie się w dniu 25 lutego 2021 roku (czwartek) o godz. 15:30 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy Kamionka Wielka.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2021. (projekt 1)

Komisja Budżetu i Finansów

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamionka Wielka na lata 2021-2035. (projekt 2)

Komisja Budżetu i Finansów

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłat i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. (projekt 3)

Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych.

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka. (projekt 4)

Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (projekt 5)

Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kamionka Wielka w charakterze Partnera do współpracy z Fundacją „Po Zdrowie Do Natury”, mającej na celu budowanie i umacnianie marki lokalnej „Miodny Szlak” oraz upoważnienia Wójta Gminy Kamionka Wielka do podpisania deklaracji współpracy Partnerstwa „Miodny Szlak”. (projekt 6)

Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. (projekt 7)

Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych.

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. (projekt 8)

Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych.

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. (projekt 9)

Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych.

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. (projekt 10)

Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych.

 1. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2020 w szkołach prowadzonych przez Gminę Kamionka Wielka.

Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych.

 1. Rozpatrzenie wniesionych pism.
 2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Z poważaniem

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów /-/ Mateusz Górski

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych /-/ Natoni Potoniec

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska /-/ Rafał Kamieński

ZAŁĄCZNIKI