A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 - 1 KWIETNIA DO 30 WRZEŚNIA 2021

Informacja o podejrzeniu choroby - grypy ptakówCzwartek, 01 kwietnia 2021

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu informuje o podejrzeniu choroby zakaźnej zwalczanej z urzędu - grypy ptaków - na terenie gospodarstwa położonego w miejscowości Biała Niżna - Gmina Grybów, Powiat Nowy Sącz.


W dniu 24 marca 2021 roku zostało zgłoszone podejrzenie do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Sączu a od dnia 25 marca 2021 roku na terenie gospodarstwa prowadzone są działania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków (Dz.U. 2007 nr 239 poz. 1752).

O wyniku badania urzędowego prób pobranych na terenie gospodarstwa Powiatowy Lekarz Weterynarii poinformuje w odrębnym piśmie.