A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • URZĄD GMINY KAMIONKA WIELKA INFORMUJE, IŻ OD 16.03.2020 DO ODWOŁANIA WYŁĄCZA SIĘ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW W URZĘDZIE. WYKONYWANIE ZADAŃ PRZEZ URZĄD GMINY SPROWADZA SIĘ DO OBSŁUGI INTERESANTÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ I TELEFONICZNEJ | gmina@kamionkawielka.pl | (18) 445-60-17 | FAX: wew. 44

Panoramy 3D

W ramach projektu „Korona Sądecka w 3D - wirtualne zwiedzanie wybranych obiektów dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego i przyrodniczego z rejonu gmin Chełmiec, Grybów i Kamionka Wielka”, zrealizowanego przez

Pana Piotra Wojtasa
Pomysłodawcę projektu "Korona Sądecka w 3D"
Radnego Gminy Grybów
Członka Rady Stowarzyszenia LGD Korona Sądecka
Pracownika Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach
Członka Podkomitetu Monitorującego POKL i Regionalnej Sieci Tematycznej

przedstawiamy panoramy 3D prezentujące wybrane miejsca z terenu gminy Kamionka Wielka

Boisko sportowe w Boguszy

Wzgórze św. Krzyża w Mszalnicy

Kościół pw. Narodzenia NMP w Królowej Górnej

Kościół pw. św. Bartłomieja w Kamionce Wielkiej

Kościół pw. św. Antoniego Padewskiego w Boguszy

Prezentacja Gminy