A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • URZĄD GMINY KAMIONKA WIELKA INFORMUJE, IŻ OD 16.03.2020 DO ODWOŁANIA WYŁĄCZA SIĘ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW W URZĘDZIE. WYKONYWANIE ZADAŃ PRZEZ URZĄD GMINY SPROWADZA SIĘ DO OBSŁUGI INTERESANTÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ I TELEFONICZNEJ | gmina@kamionkawielka.pl | (18) 445-60-17 | FAX: wew. 44

Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczejWtorek, 05 listopada 2019

W związku z trwającymi pracami nad przygotowywaniem przez Gminę Kamionka Wielka wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego dotyczącego: "Usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wójt Gminy Kamionka Wielka  zaprasza wszystkie zainteresowane osoby prowadzące gospodarstwo rolne do składania wniosków.


We wniosku należy podać masę posiadanych odpadów rolniczych, tj. folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach, opakowań typu BIG BAG. Złożenie wniosku umożliwi bezpłatny odbiór w/w odpadów  w 2020 roku, w przypadku otrzymania dofinansowania przez gminę.
Wzór wniosku dostępny jest poniżej w formie elektronicznej oraz w Urzędzie Gminy w Kamionce Wielkiej w wersji papierowej.
Wnioski będą przyjmowane do 22 listopada 2019 r., godz. 15.30.

ZAŁĄCZNIKI