Przejdź do treści

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom" - etap gminny

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom

Treść

W piątek 31 marca 2023 roku, w Urzędzie Gminy Kamionka Wielka odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom" - etap gminny.

Konkurs odbywa się coroczne i ma na celu popularyzowanie wiedzy w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej. W konkursie uczestniczyła młodzież ze szkół podstawowych naszej gminy oraz ponadpodstawowych. Uczestników zgłosiły szkoły:

 1. Szkoła Podstawowa w Boguszy - opiekun Pani Maria Siedlarz
 2. Szkoła Podstawowa w Królowej Górnej- opiekun Pani Marzena Ząber
 3. Szkoła Podstawowa w Mszalnicy- opiekun Pan Paweł Marszałek
 4. Szkoła Podstawowa w Mystkowie- opiekun Pani Małgorzata Legutko

Zakres tematyczny turnieju obejmował następujące zagadnienia:

 • Tradycja i historia straży pożarnych.
 • Umiejętności i przepisy z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa.
 • Organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej.
 • Organizacja i zadania OSP oraz ich Związku.
 • Przyczyny oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożarów.
 • Organizacja i prowadzenie akcji ratowniczej.

Informacje o wynikach turnieju:

W I KATEGORII:  (szkoły podstawowe klasy I-IV)

 1. miejsce zdobyła Rita Poręba - Szkoła Podstawowa w Boguszy.
 2. miejsce zdobył Jakub Szarota - Szkoła Podstawowa w Mszalnicy.
 3. miejsce zdobyła Zofia Pazgan – Szkoła Podstawowa w Mystkowie.

W II KATEGORII: (szkoły podstawowe klasy V-VIII)

 1. miejsce zdobyła Anita Poręba- Szkoła Podstawowa w Boguszy
 2. miejsce zdobyła Kamila Rzepa- Szkoła Podstawowa w Boguszy
 3. miejsce zdobył Jan Poręba- Szkoła Podstawowa w Boguszy

W III KATEGORII: (szkoły ponadpodstawowe)

 1. miejsce zdobył Mateusz Michalik- Królowa Górna
 2. miejsce zdobył Mateusz Bochenek- Mszalnica
 3. miejsce zdobyła Weronika Gawlik- Bogusza

W olimpiadzie na szczeblu powiatowym wezmą udział:

 1. Rita Poręba- Bogusza
 2. Anita Poręba- Bogusza
 3. Mateusz Michalik- Królowa Górna

Wójt Gminy  Pan Andrzej Stanek oraz Sekretarz Gminy Pani Małgorzata Antkiewicz-Wójs, pogratulowali uczestnikom poziomu wiedzy i podziękowali opiekunom za zaangażowanie się w przygotowanie młodzieży do konkursu.

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody, natomiast uczestnicy słodkie upominki.

Zdjęcia