Przejdź do treści

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021- 2025 Priorytet 3

Treść

W roku 2023 szkołom z terenu Gminy Kamionka Wielka zostało udzielone wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego obejmującego zakup książek, elementów wyposażenia do bibliotek lub realizację działań promujących czytelnictwo. W zakresie zawartej umowy pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Kamionka Wielka w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” program realizowany jest w niżej wymienionych placówkach.

 

 

Nazwa placówki

 

Adres

Kalkulacja kosztów

Całkowity koszt zakupu

(zł)

Kwota dotacji

(zł)

Kwota wkładu własnego

(zł)

Udział dotacji w całkowitym koszcie zakupu (%)

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Boguszy

Bogusza 13

33-334 Kamionka

Wielka

1 875,00

1 500,00

375,00

80

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Królowej Polskiej

Królowa Polska 1

33-334 Kamionka Wielka

1 875,00

1 500,00

375,00

80

Szkoła  Podstawowa w Królowej Polskiej

Królowa Polska 1

33-334 Kamionka Wielka

5 000,00

4 000,00

1 000,00

80

Szkoła Podstawowa im. Bł. Karoliny Kózkówny w Mszalnicy

Mszalnica 127

33-334 Kamionka

Wielka

5 000,00

4 000,00

1 000,00

80

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Kamionce Wielkiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

Kamionka Wielka

154

33-334 Kamionka Wielka

15 000,00

12 000,00

3 000,00

80

 

28 750,00

23 000,00

5 750,00

80

 

  • Okres realizacji zadania publicznego: 29.05.2023r. – 31.12.2023r.
  • Beneficjent: Gmina Kamionka Wielka
  • Całkowity koszt zadania: 28 750,00 zł
  • Kwota dofinansowania: 23 000,00 zł (dotacja celowa)
  • Wkład własny Gminy Kamionka Wielka: 5 750,00 zł.