Przejdź do treści

Wójt Gminy Kamionka Wielka informuje, że Gmina rozpoczyna WSTĘPNE ZAPISY do programu dofinansowania odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców.

Wójt Gminy Kamionka Wielka informuje, że Gmina rozpoczyna WSTĘPNE ZAPISY do programu dofinansowania odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców.

Treść

INFORMACJA

           

Wójt Gminy Kamionka Wielka informuje, że Gmina rozpoczyna WSTĘPNE ZAPISY do programu dofinansowania odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Gminy ogłaszamy wstępne zapisy do programu dofinansowania odnawialnych źródeł energii. Program obejmuje dofinansowanie do:

  • kolektorów słonecznych pozwalających na podgrzewanie ciepłej wody użytkowej
  • fotowoltaiki  pozwalającej na produkcję energii elektrycznej  z energii słonecznej
  • gruntowych i powietrznych pomp ciepła pozwalających  zarówno na podgrzewanie ciepłej wody użytkowej jak i ogrzewanie budynku.

Państwa zapisy pozwolą na ocenę zapotrzebowania na w/w. instalacje i ubieganie się o środki finansowe proporcjonalne  do liczby zainteresowanych mieszkańców gminy.

Warunki programu:

  • Program przeznaczony jest dla indywidualnych mieszkańców Gminy Kamionka Wielka, którzy zamierzają zamontować odnawialne źródło energii (kolektory słoneczne, fotowoltaika, pompy ciepła)
  • Dofinasowanie do zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii może wynosić do 60% kosztów kwalifikowanych  netto poniesionych na ten cel,
  • Zadanie może być zrealizowane nie wcześniej niż w 2018 r. (nie ma możliwości refundacji zadań zrealizowanych przed datą podpisania umowy z Gminą)
  • Właściciel budynku musi posiadać wszystkie odbiory budynku wymagane prawem budowlanym,
  • W budynku w którym ma być zamontowane odnawialne źródło energii  nie może być zarejestrowana działalność gospodarcza,

Wszystkich mieszkańców, którzy spełniają i akceptują powyższe warunki zachęcamy do uzupełnienia WSTĘPNEJ deklaracji udziału w programie dostępnej na stronie internetowej Urzędu lub bezpośrednio w Urzędzie pok. 12. Aby zadeklarować chęć udziału w programie należy uzupełnić wszystkie punkty ankiety i dostarczyć do Urzędu Gminy (osobiście lub pocztą) na dziennik podawczy lub do pokoju nr  12 do 15.09.2017r. W przypadku pytań zachęcamy do

kontaktu z Ekodoradcą: 533-234-769.

Jednocześnie zaznaczamy, że złożona deklaracja nie jest wiążąca dla żadnej ze stron jednak jest niezbędna aby wnioskować o środki zewnętrzne dla mieszkańców gminy. Podane powyżej warunki mogą ulec zmianie. Szczegółowe informacje dotyczące projektu zostaną przedstawione  na stronie Gminy Kamionka Wielka po ogłoszeniu naboru przez organizatora tj. Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym - Województwo Małopolskie.

 

 

 

Pliki do pobrania

Ankietagotowa.docx 179.32 KB