Przejdź do treści

„Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego”

„Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego”

Treść

Powiat Nowosądecki zaprasza do udziału w projekcie Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego”, który jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem niniejszego projektu jest zwiększenie możliwości pozostania na rynku pracy lub powrotu na rynek pracy 40 osób zamieszkujących teren Powiatu Nowosądeckiego zwolnionych z pracy, z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu, odchodzących z rolnictwa oraz przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy, z przyczyn dotyczących pracodawcy, poprzez wdrożenie kompleksowego programu typu outplacement. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2016r. do 31.03.2018r.

 

Rodzaje wsparcia:

Moduł I Doradztwo zawodowe

 • W ramach projektu każdy uczestnik zostanie objęty wsparciem doradcy zawodowego, weźmie udział w poradnictwie indywidualnym i grupowym w celu opracowania najbardziej dostosowanego dla niego Indywidualnego Planu Działania.

 

Moduł II Wsparcie psychologiczno-szkoleniowo-aktywizacyjne

W ramach tego modułu oferujemy:

 • wsparcie psychologiczne i zawodowe;
 • szkolenia zawodowe mające na celu podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych,
 • płatne staże/ praktyki zawodowe/ subsydiowane zatrudnienie, których celem będzie wyposażenie uczestników projektu w praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania danego zawodu, do którego posiada odpowiednie predyspozycje  a przez to wzmocnienie jego szansy na znalezienie zatrudnienia;
 • opiekę Mentora i Pośrednika Pracy;
 • dodatki relokacyjne;
 • stypendia szkoleniowe;
 • zwrot kosztów dojazdów.

 

Do udziału w projekcie zapraszamy:

 • osoby zwolnione z pracy z przyczyn pracodawcy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu;
 • osoby zgłaszające się do projektu z własnej inicjatywy tj. pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu pracy;
 • osoby odchodzące z rolnictwa posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS.

 Wyżej wymienione osoby muszą mieszkać i/lub pracować na obszarze Powiatu Nowosądeckiego.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu:

Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

ul. Kościuszki 3, 33-300 Nowy Sącz

tel. 18 41 41 774; 18 41 41 773

fundusze@nowosadecki.pl

www.fundusze.nowosadecki.pl

 

Pliki do pobrania