Przejdź do treści

Kontynuacja zwalczania barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Kamionka Wielka.

Treść

Przy udziale środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w miesiącach maj – październik bieżącego roku, na terenie Gminy Kamionka Wielka kontynuowano prowadzone od 2014r. zabiegi zwalczania rośliny inwazyjnej jaką jest barszcz Sosnowskiego. Zakres zadania obejmował eliminację barszczu przy zastosowaniu metody chemicznej przy użyciu pestycydów o działaniu dolistnym oraz metody mechanicznej tj. usuwaniu naziemnych części roślin w miejscach gdzie zastosowanie środków chemicznych było niemożliwe a także mechaniczne cięcie kwiatostanu w celu zahamowania wysiewu nasion.

Dzięki wykonanym zabiegom osiągnięto zamierzony cel tj. eliminację rośliny inwazyjnej ze  środowiska przyrodniczego z terenu pastwisk, łąk i nieużytków oraz koryt cieków wodnych o powierzchni ok. 2 ha na terenie Gminy Kamionka Wielka. Likwidacja ognisk rośliny inwazyjnej ograniczyła możliwość rozprzestrzeniania się rośliny na inne obszary gminy i  wypierania rodzimej flory.  Realizacja zadania miała też na celu likwidację zagrożenia dla ludzi i zwierząt ze strony barszczu Sosnowskiego jako rośliny o  właściwościach parzących i  alergizujących.

Dzięki uzyskanej dotacji z WFOŚiGW w Krakowie Gmina Kamionka Wielka jest w stanie osiągnąć pełny sukces w  walce z  barszczem Sosnowskiego poprzez nieprzerwaną realizację działań eliminujących jego siedliska na swoim terenie.

 

Całkowity koszt zadania to 12000 zł, z czego 7171,80 zł to dotacja z WFOŚiGW w Krakowie.