A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 - 1 KWIETNIA DO 30 WRZEŚNIA 2021

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2019Poniedziałek, 20 maja 2019

Protokół wyników głosowania 

 

 

Komunikat dla rolników - WYBORY DO MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ W 2019 r.

28 lipca 2019r. odbędą się wybory do rad powiatowych izb rolniczych, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1027.).  Wszyscy płatnicy podatku rolnego, posiadający czynne prawo wyborcze, będą wybierali swoich przedstawicieli w gminie.

Szczegółowe informacje dot. wyborów można odnaleźć na stronie Małopolskiej Izby Rolniczej https://mir.krakow.pl/ - w zakładce wybory do izb rolniczych lub uzyskać w Urzędzie Gminy Kamionka Wielka pod nr tel. 184456017 wew. 27

OBWIESZCZENIA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 170 W KAMIONCE WIELKIEJ:

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Kamionce Wielkiej dot. wyborów

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu spisu członków izby rolniczej

Obwieszczenie o liście kandydatów do Rady Powiatowej oraz Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej

 

 

DOKUMENTY DLA KANDYDATÓW DO RAD POWIATOWYCH MIR:

Zgłoszenie kandydata

Zgłoszenie kandydata osoby prawnej

Lista poparcia kandydata

Lista poparcia kandydata osoby prawnej

Upoważnienie do zgłoszenia kandydatury

Upoważnienie do zgłoszenia kandydatury osoby prawnej

Oświadczenie kandydata  

 

ZAŁĄCZNIKI