Przejdź do treści

XXVI Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej z okazji Dnia Dziecka

XXVI Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej z okazji Dnia Dziecka

Treść

W dniu 5 czerwca 2019 roku, pod Patronatem Wójta Gminy Kamionka Wielka Andrzeja Stanka, odbyły się XXVI Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej z okazji Dnia Dziecka.

Zawody przeprowadzono na kompleksie rekreacyjno - sportowym LKS Królovia w Królowej Górniej.

   Uroczystego otwarcia Igrzysk dokonała w imieniu Pana Wójta Sekretarz Gminy Kamionka Wielka mgr Krystyna Homoncik.

    Celem organizowanej od 26 lat gminnej olimpiady jest popularyzowanie sportu i tradycji ruchu olimpijskiego. W zawodach wzięły udział wszystkie placówki oświatowe gminy: 8 szkół podstawowych i 5 gimnazjów.

   Tuż po otwarciu Sekretarz Gminy Kamionka Wielka dokonała uroczystego udekorowania najlepszych sportowców Gminy w roku szkolnym 2018/2019.

   Igrzyska jak co roku odbywały się w dwóch kategoriach – szkoły podstawowe i gimnazja. Jako pierwsi do walki o sportowe laury ruszyli gimnazjaliści. Mogli oni spróbować swoich sił w następujących konkurencjach: cross dziewczęta 600 m, chłopcy 800 m oraz pchnięcie kulą.

  Na uczniów szkół podstawowych czekał natomiast bieg - cross, którego długość dostosowana była odpowiednio dla każdej klasy. Następnie uczniowie brali udział w rzucie piłeczką palantową i biegu sztafetowym.

  Uroczystej dekoracji medalistów z szkół gimnazjalnych dokonał Radny Gminy Kamionka Wielka, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych inż. Antoni Potoniec. W kategorii Gimnazjów Publicznych pierwsze miejsce przypadło Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Królowej Górnej. 

  Przewodniczący Rady Gminy mgr Marcin Kiełbasa wręczył medale najlepszym uczestnikom XXVI Gminnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w kategorii Szkół Podstawowych. Najlepszą Szkołą podstawową okazał się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionce Wielkiej nr 1.

  Na zakończenie Igrzysk, szkoły biorące udział w zawodach otrzymały dyplomy, puchary i nagrody finansowe na działalność sportową według klasyfikacji punktowej.

Dyrektorom Szkół, nauczycielom oraz młodzieży serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników sportowych.

    Bardzo dziękujemy wszystkim, bez których organizacja XXVI Młodzieżowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej nie była by możliwa w tym: Patronowi Gminnych Igrzysk Wójtowi Gmina Kamionka Wielka Panu  Andrzejowi Stankowi, Pani Renacie Ochwat-Sadowskiej, która była odpowiedzialna za sprawy organizacyjne , Panu Sławomirowi Konopackiemu konferansjerowi, wszystkim nauczycielom, którzy pomagali w sędziowaniu, panom Ratownikom Medycznym, paniom z biura obsługi oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Gminnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Zdjęcia